Actuele info

24.12.2020

Wat zijn uw opties wanneer je slachtoffer bent van een medische fout?

Stel een gezonde jonge patiënt met een gebroken vinger laat zich opereren. Hij loopt hierbij de ziekenhuisbacterie op en heeft naar aanleiding hiervan zware restschade nl. zijn arm moet geamputeerd worden. 

Stel een patiënt heeft tijdens een hartoperatie veel bloed verloren. De medische fout bestond uit het toedienen van bloed van een andere bloedgroep. De man raakte in shock en heeft hierdoor een hersenbeschadiging opgelopen. Met verschillende letsels tot gevolg: geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, beperkt libido, depressiviteit. Zijn kwaliteit van leven is ernstig en blijvend verminderd. Hij is bijna volledig arbeidsongeschikt.

Wat zijn de opties voor deze patiënten?

Lees meer

Tags: Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

14.12.2020

Werknemersvergoeding voor werkmateriaal in een kapsalon.

De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling  Tongeren toont zich pragmatisch en heeft oog en oor voor de feitelijke situatie op de werkvloer

Een werkgever die kan bewijzen, aan de hand van objectieve bewijsstukken, dat aan de werknemers voldoende werkmateriaal ter beschikking werd gesteld, kan niet veroordeeld worden tot het betalen van een vergoeding aan een werknemer die voorhoudt haar “eigen” werkmateriaal te hebben gebruikt.

Een werkneemster in een kapsalon werd ontslagen en vorderde (onder meer) de veroordeling van de werkgever tot betaling van een forfaitaire vergoeding wegens het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal, in toepassing van de sectorale cao van 11/10/2012 in het paritair comité 314.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

11.12.2020

SABAM VS. TOMORROWLAND | WECANDANCE

Het is reeds lang geweten dat  de auteursrechtenvereniging, Sabam CVBA, en de organisator van het festival Tomorrowland, Weareone.World BV, wel vaker in de clinch liggen. Het eerste dispuut gaat reeds terug tot de editie van 2010.

In 2017 vaardigde SABAM nogmaals een dagvaarding uit opzichtens Weareone.World BV, alsook opzichtens Wecandance NV, de organisator van het festival Wecandance. SABAM vorderde de veroordeling van laatstgenoemden tot betaling van de verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen. De door SABAM gevorderde bedragen werden berekend op grond van het basistarief waarin het zogeheten tarief 211 voorziet.

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

16.11.2020

Vooraf aangevinkte toestemming geldig?

Orange Romania, een Roemeense aanbieden van mobiele telecommunicatiediensten, werd een boete opgelegd voor het verzamelen en opslaan van kopieën van de identiteitsbewijzen van haar klanten zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

De standaardovereenkomst van Orange Romania, dewelke zij voorlegt aan haar klanten, bevat een bepaling dewelke stelt dat de klant in kennis werd gesteld van de inzameling en opslag van hun identificatiebewijzen en dat zij hiermee instemmen. Het vakje m.b.t. deze bepaling werd vooraf aangevinkt nog voordat de klant het contract ondertekende.

De Roemeense rechtbank verzocht het Hof van Justitie om te verduidelijken onder welke voorwaarden de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens geldig is.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Consumentenrecht en marktpraktijken.