Actuele info

01.10.2020 - ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

Merkenconflict tussen het Gentse Kunstencentrum ‘Vooruit’ en de nieuwe naamkeuze van de sp.a

Het Gentse Kunstencentrum is sinds 1982 de drager van de naam “Vooruit” en diende eerder dit jaar, op 29 juli 2020, ook een aanvraag in bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) voor de inschrijving van het gelijknamige Benelux beeld- en woordmerk (o.a. voor de organisatie van evenementen voor culturele, sportieve, educatieve en recreatieve doeleinden). De keuze voor de merkaanvraag in juli van dit jaar was wellicht het gevolg van het feit dat het Kunstencentrum lucht had gekregen van de naamswijzigingsplannen van de sp.a.

Toeval (?) wil dat daags voordien, op 28 juli 2020, een aanvraag werd ingediend voor een Europees woordmerk “Vooruit” voor o.a. politieke doeleinden. De aanvraag werd ingediend, niet door de sp.a, maar door een Spaanse vrouw, genaamd Esther Gómez García. Er wordt gefluisterd dat Esther Gomez Garcia fungeerde als een stroman die handelde in opdracht van de sp.a.

In het merkenrecht geldt het principe dat de houder van een ouder merk kan optreden tegen de inschrijving en het gebruik van een jonger merk. Indien sp.a effectief over een ouder merk beschikt, zou zij het Gentse Kunstencentrum mogelijks kunnen verbieden nog verder gebruik te maken van de naam “Vooruit”. Het is echter nog maar de vraag of er in de gegeven omstandigheden geen sprake is van een merkregistratie te kwader trouw in hoofde van sp.a., waardoor het Gentse Kunstencentrum de nietigheid van sp.a’s merkregistratie kan vorderen. Bovendien kan het Gentse Kunstencentrum zich nog steeds beroepen op het eerder gebruik van haar benaming “Vooruit” als handelsnaam én als vennootschapsnaam.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Melanie Beerten