Actuele info

ConSenso - opleidingen & cursussen

11.12.2014 - ConSenso - opleidingen & cursussen, ConSenso nieuws, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning, Public - Deontologie van de advocaat

Bernard Mailleux & Bart Smets co-auteur in Duiding, Deontologie Juridische beroepen: Advocatuur, Larcier 2014.

Larcier zal kortelings een handboek uitgeven waarin de deontologie van de advocaat behandelt wordt. Het naslagwerk bespreekt de relevante wetgeving en reglementen in verrband met de deontologie van de advocatuur aan de hand van rechtspraak en rechtsleer.

Medeauteur Bart Smets behandelt de regels van het beroepsgeheim waarmee de advocaat wordt geconfronteerd in de fiscale zaken waarin hij wordt geraadpleegd. Zowel de invalshoek van de directe belastingen als de BTW wordt onderzocht.

Bernard Mailleux licht de reglementen toe die de advocaten moeten naleven telkens zij een gerechtelijk mandaat uitoefenen. Het handelt onder andere over de schuldbemiddelaar, de faillissementscurator, de voorlopige bewindvoerder, enz...

Voor meer info zie de website van uitgeverij Larcier en de documentaire.