Actuele info

Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken

20.03.2015 - Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

Btw op cateringkosten voor bevordering verkoop is aftrekbaar.

De BTW administratie aanvaardt het recht op aftrek van btw geheven van kosten die een belastingplichtige maakt in het kader van een evenement dat hij organiseert voor zijn bestaande klanten of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Bedoelde kosten worden in die omstandigheden niet aangemerkt als kosten van logies, spijzen en dranken in de zin van artikel 45, § 3, 3°, van het Wetboek, noch als kosten van onthaal in de zin van artikel 45, § 3, 4°, van het Wetboek, maar als publiciteitskosten met een professioneel karakter.

De BTW administratie zal blijven eisen dat de belastingplichtige, zal moeten aantonen dat de kosten daadwerkelijk worden gemaakt in het kader van een activiteit ten behoeve van zijn bestaande of potentiële klanten die hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft met de bedoeling de verkoop van zijn producten of diensten te bevorderen.

Voor meer informatie, zie Fisconetplus:

- de beslissing van de BTW administratie E.T. 124.247 van 13.03.2015;

- het arrest van het hof van Cassatie van 15.06.2012.

Bernard Mailleux