31.07.22

Fiscale regularisaties niet meer mogelijk na 31 december 2023.

Hoewel de wet van 21 juli 2016 een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie heeft ingevoerd, blijkt dit systeem toch niet zo permanent te zijn.

Ingevolge de wet van 16 maart 2021 zal het permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie buiten werking treden op 31 december 2023. De regularisatieaangiften ingediend uiterlijk op 31 december 2023 zullen nog behandeld worden door het Contactpunt Regularisaties en zullen na deze datum verder afgehandeld worden.

 

Beschikt u over gelden/levensverzekeringen/effecten in het buitenland, dan wordt het dus stilaan tijd om te handelen.

 

Niet alleen de banken weigeren de overbrenging van tegoeden waarvan de fiscale oorsprong niet kan aangetoond worden, maar ook de Belgische fiscus ontvangt steeds meer informatie over buitenlandse tegoeden in het kader van de internationale gegevensuitwisseling. Aangezien een regularisatieaangifte geen uitwerking heeft indien de aangever voor de indiening van de regularisatieaangifte door de fiscus in kennis is gesteld van een lopend onderzoek, bestaat de kans dat u te laat zal zijn om spontaan te regulariseren, indien u nog langer wacht.

 

Daarenboven kan u zonder regularisatie nog steeds het voorwerp uitmaken van een strafvervolging, ook al is de zevenjarige aanslagtermijn voor fiscale fraude verstreken. Personen die een fiscaal misdrijf gepleegd hebben, blijven immers vrijgesteld van strafvervolging, indien zij niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafonderzoek voor het indienen van de regularisatieaangifte en indien de verschuldigde heffing definitief en zonder enig voorbehoud werd betaald.

 

Wenst u nog over te gaan tot regularisatie van uw buitenlandse tegoeden voor 31 december 2023, dan kan u hier best niet te lang meer mee wachten. U moet er rekening mee houden dat het samenstellen van een regularisatiedossier enige tijd in beslag neemt, aangezien de nodige stukken opgevraagd moeten worden bij de buitenlandse banken en het fiscaal verjaard kapitaal zo ver mogelijk in het verleden gereconstrueerd moet worden.

 

Wenst u hierover meer informatie, dan mag u ons steeds contacteren.

 

Annemiek Lewandowski 

Advocate ConSenso

Meer ConSenso-nieuws

Boekhoudkundige stukken langer bijhouden, bezwaartermijn verlengd & meer tijd voor de fiscus om controles uit te voeren!

Boekhoudkundige stukken langer bijhouden, bezwaartermijn verlengd & meer tijd voor de fiscus om controles uit te voeren!

27.01
Aankondiging nieuwe vennoten

Aankondiging nieuwe vennoten

03.01
Advocatenbureau ConSenso neemt het persoonlijk.

Advocatenbureau ConSenso neemt het persoonlijk.

02.09 - Lees hier ons persbericht.