Voor overheden

Onderwijsrecht

U wil als onderwijsinstelling een tuchtsanctie opleggen. Examenresultaten van een van uw leerlingen of studenten worden betwist. Hoe realiseert u een nieuwbouwproject met maximale subsidies? Geen enkel domein in het recht evolueert sneller dan het onderwijsrecht. Daarnaast zijn er verschillende onderdelen binnen deze uitgebreide rechtstak die impact kunnen hebben op uw persoonlijke situatie. Zit u met vragen? Dan is advies in mensentaal het juiste plan van aanpak. 

Uw team van experten

Onderwijsrecht

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Bij ConSenso luisteren we eerst naar uw verhaal en verzamelen we vervolgens alle feiten. Dat is de ‘ConSenso-way’. Binnen onderwijsrecht is het belangrijk om u vervolgens bij te staan met pragmatisch advies in mensentaal. Wij leiden u doorheen het juridische doolhof zodat u de juiste beslissing kan nemen. 

Subdisciplines

Studievoortgangsbetwistingen

Een examen kan een stressvolle zaak zijn. Wanneer het resultaat dan niet overeenkomt met de verwachtingen, kan een student het examenresultaat of een stagebeoordeling aanvechten.

ConSenso kan hierin zowel de instellingen als leerkrachten en docenten bijstaan. 

Tucht

Wanneer een personeelslid zich niet in overeenstemming met de deontologische regels gedraagt, kan de onderwijsinstelling tuchtrechtelijk optreden. Het ambtenarenrecht wordt echter gekenmerkt door een veelheid aan statuten en procedures. Zo eenvoudig is het dus niet. Een (procedure) fout bij het nemen van beslissingen is snel gemaakt.Daarom kan u zich als instelling juridisch laten begeleiden door het ConSenso-team.

Onderwijsinfrastructuur

Bij de realisatie van nieuwe onderwijsinfrastructuur komt heel wat kijken. Wat is de actuele regelgeving? Wat met de naleving van de wetgeving inzake overheidsopdrachten? Op welke subsidies heeft u recht en hoe kan u deze maximaliseren? Het ConSenso-team van experten klaart deze ,en alle andere, vragen graag voor u uit en begeleidt u doorheen het hele traject.