Voor professionelen

Fiscaal recht

Wat doet u wanneer u geconfronteerd wordt met een fiscale controle? Wat zijn uw fiscale rechten en plichten? Wat doet u bij een beschuldiging van fiscale fraude? Hoe kan uw onderneming zo fiscaal vriendelijk mogelijk worden overgedragen aan de volgende generatie? Fiscaal recht en vermogensplanning gaan over zowel uw persoonlijke als professionele situatie binnen een zeer complex en snel veranderend kader. 

 

Hoe hier succesvol mee omgaan? Kiezen voor maatwerk.

Uw team van experten

Fiscaal recht

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Bij ConSenso geloven we dat maatwerk begint bij het stellen van de juiste vragen. Op die manier toetsen we uw professionele situatie aan het meest actuele fiscale beleid. U kunt bij ons terecht met al uw vragen rond fiscaal recht en vermogensplanning. U krijgt niet alleen advies van een specialist terzake, maar ook een strikt persoonlijke begeleiding. ‘Voorkomen en vermijden’ is nog steeds het beste. Maar als het nodig is, aarzelen we geen moment om over te gaan tot ‘oplossen’. 

 

Ons doel? Uw gemoedsrust.

Subdisciplines

Fiscale adviesverlening en planning

Wilt u meer informatie over hoe u bepaalde transacties moet organiseren op een fiscaal neutrale manier? Of ontdekt u graag de verschillende mogelijkheden om op fiscaal vriendelijke wijze te sparen binnen uw vennootschap? Heeft u ooit binnen uw vennootschap een vruchtgebruikconstructie opgezet en wenst u die te herevalueren? Vraagt u zich af of u aanspraak kan maken op een (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, voor bijvoorbeeld ploegenarbeid of tewerkstelling in het kader van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten? 

 

Met welke vraag u ook zit, ConSenso begeleidt u altijd persoonlijk met expertise op maat. Wijzigt de regelgeving of evolueren de administratieve standpunten? Maak u geen zorgen, de ConSenso-experten volgen alle ontwikkelingen op de voet en bezorgen u meteen een voorstel tot aanpassing. Ook in het kader van overnames en het voeren van een 

due diligence-onderzoek verlenen wij u de nodige bijstand.

Betwistingen inzake inkomstenbelastingen

Is de Administratie het niet eens met de door u ingediende belastingaangifte en wordt de aftrek van bepaalde kosten verworpen? Eindigt het vruchtgebruik van de vennootschap en wordt deze nu belast op een abnormaal en goedgunstig voordeel? Of weigert de Administratie de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing die u heeft toegepast voor bijvoorbeeld tewerkstelling in het kader van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject? 

 

In elk van deze gevallen ontvangt u een bericht van wijziging van uw aangifte. Maar wat als u niet  akkoord gaat met de inhoud van dit bericht? De experten van het ConSenso-team zoeken graag samen met u naar mogelijke tegenargumenten. Wanneer de Administratie geen rekening houdt met deze opmerkingen, volgt een supplementair aanslagbiljet. Gaat u hier ook niet mee akkoord? Dan dienen wij voor u een bezwaarschrift in. Indien de Adviseur-generaal ook dit verwerpt, gaan wij tot het uiterste om uw zaak te verdedigen voor de fiscale rechtbank. 

 

U kunt rekenen op persoonlijk ConSenso-advies tijdens elke stap van de betwisting.

Btw

Ook wanneer u geconfronteerd wordt met een btw-controle, eventueel gevolgd door een correctieopgave of een proces-verbaal, staat ConSenso aan uw zijde. 

 

Heeft u per ongeluk btw afgedragen in de verkeerde lidstaat? Of werd er een bijzondere rekening geopend omdat het saldo van de btw-aangifte niet tijdig werd betaald? Wij staan u bij tijdens onderhandelingen met de btw-administratie en indien nodig richten wij ons tot de fiscale rechter. U kunt ook steeds een beroep op ons doen voor een verzoekschrift tot kwijtschelding van de boete of nalatigheidsinteresten. Maar niet alleen in het kader van btw-procedures kan u bij ons terecht. 

 

Maar u kunt ook steeds bij ons terecht met al uw andere btw-gerelateerde vragen. Wenst u bijvoorbeeld te weten of u als bouwpromotor gebruik kan maken van een verlaagd btw-tarief, zoals bij de afbraak en heropbouw van woningen? Of wenst u meer informatie over de btw-reglementering waarmee u rekening moet houden voor uw webshop en aan welke voorwaarden u moet voldoen indien u goederen levert naar het buitenland? Wij helpen u hier graag mee verder.

Internationaal belastingrecht

Woont u in België, maar heeft u een onderneming (of vaste inrichting) in het buitenland? Dan wordt u mogelijk geconfronteerd met een situatie van dubbele belasting, waarbij beide landen claimen heffingsbevoegd te zijn. ConSenso heeft ervaring met een dubbele belastingheffing en begeleidt u persoonlijk bij de onderhandeling met de Belgische belastingdienst. Indien nodig starten wij voor u een procedure onderling overleg op tussen beide landen.

Aanvraag van een ruling

Wilt u op voorhand de fiscale gevolgen kennen van een mogelijke transactie, zoals de splitsing van een vennootschap of fusie met een andere vennootschap? 

 

Uw specialist bij ConSenso maakt samen met u een rulingaanvraag op en vraagt hierin het standpunt van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) of de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Waarom dit nuttig is? De Administratie is gebonden door zo’n ruling. Zo heeft u dus meteen rechtszekerheid over de fiscale gevolgen van uw transactie en kunt u die met een gerust hart uitvoeren. Bij een eventuele controle achteraf kan men enkel nakijken of u de transactie uitvoerde zoals vooropgesteld aan de DVB. 

Fiscaal strafrecht

De Bijzondere Belastinginspectie staat onaangekondigd voor de deur van uw onderneming. Wat doet u best in dergelijk geval en wat zijn de mogelijke gevolgen? In geval van fiscale fraude zal de fiscus u waarschijnlijk een boete of belastingverhoging opleggen, maar de kans bestaat ook dat u strafrechtelijk vervolgd wordt. Wij verlenen u de nodige bijstand voor zowel de fiscale als correctionele rechtbank.

Gemeentebelastingen

Ontving u een aanslagbiljet van uw gemeente waar u het niet mee eens bent? Bent u bijvoorbeeld eigenaar van een leegstaand pand en wordt u geconfronteerd met een leegstandsheffing? 

 

ConSenso bekijkt samen met u de mogelijkheden. Kan er nog beroep aangetekend worden tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister? Of kunnen we stappen ondernemen om geschrapt te worden uit het leegstandsregister? Kan de leegstandsheffing eventueel betwist worden op basis van een vrijstelling of is er sprake van overmacht? Wij helpen u graag met deze én alle andere vragen.

 

Ook in het geval van gerelateerde betwistingen, zoals bijvoorbeeld belastingen op de zandwinning of belastingen op de inname van het openbaar domein, kunt u steeds bij ons terecht.