Voor overheden

Overheidsopdrachten,
-contracten en pps

Welke plaatsingsprocedure voor overheidsopdrachten wenst u uit te schrijven? Bent u wel onderworpen aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten? De nodige documenten moeten hierbij correct en compleet worden opgesteld. Het juiste plan van aanpak? Kiezen voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning. 

Uw team van experten

Overheidsopdrachten, -contracten en pps

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

ConSenso adviseert, schrijft uit, en levert bijstand bij onderhandelingen. U mag rekenen op een team op maat, adviezen op maat en begeleiding op maat. ConSenso biedt altijd een persoonlijke en doortastende aanpak. Waarmee wij het verschil maken? Doorgedreven theoretische expertise en in-house-ervaring bij overheidsinstellingen. Hierdoor zijn onze adviezen eenvoudig om te zetten naar concrete acties. 

Subdisciplines

Gemeentebelastingen

Wordt u als gemeente geconfronteerd met een belastingplichtige die een gemeentebelasting betwist, dan staat ConSenso u graag bij. Naast advies tijdens de administratieve procedure, verdedigen wij u ook indien de belastingplichtige de zaak voor de rechtbank brengt. 

 

U kunt ook in het kader van een leegstandsheffing een beroep doen op ons, of in geval van betwistingen inzake belasting op de zandwinning, belasting op de inname van het openbaar domein en alle gerelateerde betwistingen. We beantwoorden graag al vragen omtrent de huidige stand van de rechtspraak inzake gemeentebelastingen.