Voor professionelen

Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht

Kreeg een van uw werknemers een werkongeval? Werd u het slachtoffer van een langdurige stroomonderbreking? Of hebt u een discussie met uw verzekeraar omdat die weigert een dekking te verlenen? Wanneer uw onderneming wordt geconfronteerd met materiële schade of lichamelijke letsels staat het welzijn van u, uw werknemers en uw zaak voorop. Dat is vanzelfsprekend. Hoe u hier het beste mee omgaat? Kiezen voor maatwerk.

Uw team van experten

Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Bij ConSenso luisteren we eerst naar uw verhaal en verzamelen we vervolgens alle feiten. Dat is de ‘ConSenso-way’. Met een gezonde balans tussen rationele daadkracht en empathisch denkvermogen, navigeert ons team van experten u doorheen het gehele proces. Heeft u vragen over uw verzekeraar, het aansprakelijk stellen van derden of het voeren van een gemotiveerd verweer? Wij geven u alle antwoorden in mensentaal, zodat u steeds goed geïnformeerd uw volgende stappen kunt bepalen.