Voor professionelen

Arbeidsrecht & sociale zekerheid

Bent u voldoende zeker dat het ontslaan van een werknemer niet zal leiden tot bijkomende kosten? Bent u voldoende gewapend voor een bezoek van de inspectie? Verloopt uw arbeidsduur-organisatie zoals wettelijk voorgeschreven? Hoe de loonkost verminderen met alternatieve verloning? 

 

Als werkgever heeft u heel wat juridische verplichtingen. En vaak nog méér vragen. Een noodzakelijk kwaad om te doen wat u graag én goed doet: uw zaak besturen. De juiste benadering? Persoonlijk en proactief advies, volledig op maat van uw onderneming.

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Hoe ConSenso u ontzorgt? Door het leveren van maatwerk. We nemen uw situatie systematisch onder de loep en geven u persoonlijk advies in mensentaal. Dat is de ‘ConSenso-way’. We zetten al uw opties duidelijk op een rijtje, zodat u de risico's kunt afwegen en focussen op wat écht belangrijk is: ondernemen. Laat het verhelderen, behandelen en verdedigen maar aan ons over.

Subdisciplines

Individueel arbeidsrecht

Als werkgever wilt u het beste voor uw bedrijf én uw werknemers. Doe daarom een beroep op het team van ConSenso-experten om de relatie tussen u en uw werknemers een goed juridisch kader te geven. Wij helpen u in de eerste plaats een arbeidsovereenkomst met de nodige clausules op te stellen. 

 

Komt het toch tot een (groot of klein) geschil tussen u en een werknemer over de uitvoering van deze overeenkomst? Moet u de beëindiging of opschorting van een contract regelen? Of start een voormalig werknemer een concurrerende activiteit op? Ook dan kan u rekenen op ConSenso om de zaak uit te klaren. Wij nemen samen met u de nodige (juridische) stappen.

Collectief arbeidsrecht

U krijgt als ondernemer ook te maken met zaken waarbij u met de sociale partners of syndicale vertegenwoordigers in uw bedrijf dient te overleggen. Niet alleen wanneer, door een herstructurering of reorganisatie, collectief ontslag zich opdringt, maar ook over dagelijkse issues. Denk maar aan alternatieve verloning, cafetariaplannen, de opmaak van het arbeidsreglement en bedrijfscao’s. Maar bijvoorbeeld ook de policies met betrekking tot het gebruik van e-mail, sociale media, bedrijfswagens en camerabewaking. 

 

ConSenso analyseert uw specifieke situatie en formuleert een deskundig inhoudelijk advies, maar bespreekt met u ook de juiste overlegstijl om tot een goed sociaal klimaat te komen waarop u kan vertrouwen.

Sociale zekerheid

Wie beheert bij u de relatie tussen de sociaal verzekerde en de verschillende instellingen, zoals RVA, RIZIV, mutualiteiten, Federale Pensioendienst, OCMW … ? En wat moet u doen als een van uw werknemers betrokken raakt in een arbeidsongeval? 

 

Een deskundige begeleiding bespaart u veel ellende. ConSenso zit graag met u rond de tafel om een duidelijk advies te formuleren op maat van uw bedrijf.

Grensoverschrijdende tewerkstelling

Met welke wetten en regelgevingen moet u rekening houden als u buitenlandse werkkrachten in uw bedrijf wil tewerkstellen? Of omgekeerd: als u uw Belgische werknemer wil detacheren in het buitenland? Welke documenten zijn er nodig? Hoe zit het met de sociale zekerheid? En hoe gebeurt de loonverwerking? 

 

Grensoverschrijdende tewerkstelling brengt heel wat specifieke vragen met zich mee. ConSenso zorgt voor het nodige advies en ondersteuning op maat van uw bedrijf, zodat internationale tewerkstelling geen job op zich wordt.