Voor particulieren

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Bent u onterecht ontslagen of werd u slachtoffer van een arbeidsongeval? Heeft u misschien plannen voor een eigen zaak, maar tekende u een niet-concurrentiebeding? Rond een arbeidsovereenkomst kunnen veel vragen rijzen. Hiervoor heeft u nood aan een expert die niet alleen op de hoogte is van de laatste regelgeving, maar u ook alle mogelijkheden uitlegt. De beste aanpak? Rationeel en objectief.

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Wees gerust, rationeel is geen synoniem voor apathisch. Integendeel, nadat we uw situatie onder de loep hebben genomen, volgt er persoonlijk advies in mensentaal. Of het nu gaat om een beëindiging, herstructurering of belangenbehartiging, ConSenso onderhandelt voor u en maakt het contract op. Hoe verwarrend het voor u ook mag lijken, we leiden u met kennis van zaken doorheen het doolhof van reglementering, instanties en vakorganisatie. We bemiddelen waar we kunnen en strijden voor u waar nodig. En ondertussen blijven we u informeren over uw rechten en mogelijkheden. 

We nemen het persoonlijk.

Subdisciplines

Individueel arbeidsrecht

Waarover gaat individueel arbeidsrecht? Simpel: elk geschil tussen werkgever en werknemer. Dat gaat van kleine nalatigheden tot grove en zwaarwichtige tekortkomingen in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Maar ook de schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld in geval van ziekte), een privacy-inbreuk of ontslag om dringende redenen behoren tot deze categorie. 

 

Heeft u als werknemer het gevoel dat u onrecht is aangedaan door uw werkgever? Of wenst u bijvoorbeeld achterstallig loon in te vorderen? Contacteer het ConSenso-team en wij bekijken graag samen met u de mogelijke stappen.

Collectief arbeidsrecht

Onder ‘collectief arbeidsrecht’ valt elk thema dat overleg vraagt tussen de werkgever en de sociale partners of syndicale vertegenwoordigers in de onderneming. Dat kan gaan van een sociaal overleg tot een herstructurering of reorganisatie met collectief ontslag of sluiting. Ook de mogelijkheden rond alternatieve verloning en cafetariaplannen vallen hieronder. Net zoals het arbeidsreglement, de bedrijfscao’s en -policies betreffende het gebruik van e-mail en sociale media, bedrijfswagens, fietsleases of camerabewaking.

 

Heeft u een geschil met uw werkgever op een van deze vlakken? Uw ConSenso-expert spit de zaak graag samen met u uit en bekijkt de (juridische) mogelijkheden.

Sociale zekerheid

Het sociale zekerheidsrecht regelt de relatie tussen u als sociaal verzekerde en de overheid. Denk hierbij aan de verschillende instellingen, zoals RVA, RIZIV, mutualiteiten, Federale Pensioendienst, OCMW ... 

 

Bent u bijvoorbeeld betrokken bij een arbeidsongeval? Heeft u vragen rond de werkloosheidsreglementering? Bent u onzeker over uw pensioenregeling? Een deskundige begeleiding kan u veel ellende besparen. 

 

ConSenso zit graag met u rond de tafel om een duidelijk advies te formuleren op maat van uw situatie.

Grensoverschrijdende tewerkstelling

Heeft u de job van uw leven over de grens gevonden? Wordt u door uw werkgever (gedeeltelijk) in het buitenland gedetacheerd? Of woont u in het buitenland en heeft u een job gevonden bij een bedrijf op Belgische bodem? 

Dit soort opportuniteiten kunnen heel wat specifieke vragen en administratie met zich meebrengen. Laat u persoonlijk adviseren door het ConSenso-team van experten en vertrek – of kom terug – met een gerust hart.