Voor professionelen

Intellectuele eigendomsrechten & ICT

Hoe beschermt u best uw intellectuele eigendom? Aan welke voorwaarden dient een licentie te voldoen? Hoe kan u uw intellectuele eigendom waarderen? Intellectuele eigendomsrechten zijn van onschatbare waarde voor iedere onderneming. Daarnaast evolueren informatie- en communicatietechnologieën aan een razendsnel tempo, wat ook een schat aan opportuniteiten biedt. Om binnen dit veranderlijk kader op juridisch correcte wijze te navigeren, heeft u de juiste juridische partner nodig.

 

Bent u klaar voor uw digitale (r)evolutie?

Uw team van experten

Intellectuele eigendomsrechten & ICT

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Om u wegwijs te maken in de digitale (r)evolutie combineren wij grondige analyses met advies op maat. Want we spreken altijd mensentaal, maar zeker en vast ook uw taal. Zo kan ons team van experten u adviseren over uw verplichtingen voor de commercialisatie van uw intellectuele eigendom, maar evengoed uw juridische sparringpartner zijn bij het bewandelen van nieuwe technologische paden. Wij staan u bijvoorbeeld bij met advies inzake de verwerking van (persoons)gegevens. Wij evolueren met u mee, houden alle ontwikkelingen in de gaten en adviseren met de nodige creativiteit. Zo kan u altijd bij ons terecht voor cutting edge advies.

Subdisciplines

Auteursrechten

Het auteursrecht beschermt zonder enige formaliteit creaties die gekenmerkt worden door originaliteit. Denk aan boeken, muziek en kleding, maar ook bijvoorbeeld software. Als maker heeft u het exclusieve recht om deze creaties te maken, kopiëren, verspreiden én er winst op te maken. Zo is het bijvoorbeeld verboden voor anderen uw e-book of muziek te verspreiden zonder uw toestemming. 

 

ConSenso bepaalt, na inventarisatie, voor u de beste strategie om uw creaties te beschermen. Ook stellen we de nodige contracten met derden op en helpen we met het vaststellen van – en optreden tegen – inbreuken op het auteursrecht. Zo kunt u de focus blijven leggen op wat u het liefste doet: creatief bezig zijn.

Merkenrechten

Het merkenrecht laat ondernemingen toe de tekens waarmee zij hun producten en diensten trachten te differentiëren te beschermen. U kan als merkhouder anderen verbieden om het (gedeponeerde) teken, of een teken dat er sterk op lijkt, te gebruiken. Dit verbod geldt ook online, bijvoorbeeld bij gebruik in een domeinnaam. Zo vermijdt u dat er verwarring zou optreden tussen u en concurrenten, of dat er eventueel afbreuk wordt gedaan aan uw reputatie. 

 

ConSenso maakt voor u de registratie van uw merk in orde om het juridisch te beschermen, maar treedt ook voor u op in geval van inbreuken op het merkenrecht.

Tekeningen- & modellenrecht

Het tekeningen- of modellenrecht beschermt het uiterlijk van uw product. Denk bijvoorbeeld aan kledingstukken, horloges of handtassen, maar ook aan meubels, huishoudelijke apparatuur en auto’s. 

 

Het ConSenso-team van experten gaat voor u na of uw product aanspraak maakt op bescherming door het modellenrecht. Is uw product beschermd en wordt daar inbreuk tegen gepleegd? Dan kunt u op ons rekenen om uw belangen te verdedigen.

Octrooien

Een octrooi verleent een tijdelijk monopolie op een uitvinding. U krijgt als houder van het octrooi een tijdelijk exclusief recht om die uitvinding te gebruiken. Octrooibescherming moet aangevraagd worden en vergt wel wat formaliteiten. Het is enkel mogelijk indien de uitvinding op nog geen enkele wijze bekend werd gemaakt. 

 

Bedacht u een nieuwe uitvinding? Dan is het dus van het grootste belang dat u uw ConSenso-expert contacteert om het octrooi aan te vragen voor het openbaar maken of toepassen van de uitvinding.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming gaat over het recht op het gebruik én de bescherming van data. Het bestaand wettelijk kader zorgt er enerzijds voor dat persoonsgegevens, bijvoorbeeld van uw klanten of deelnemers aan een wedstrijd, slechts onder bijzondere voorwaarden verwerkt mogen worden. Anderzijds wordt ingezet op de toegankelijkheid van bepaalde data, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Veel ondernemingen zijn zich echter niet bewust van de mogelijke risico’s en wettelijke verplichtingen. 

 

ConSenso ontwart voor u het kluwen van privacywetgeving en bekijkt samen met u welke maatregelen u dient te nemen. Mochten er zich problemen voordoen, staan we u graag bij.