Actuele info

30.03.2022

Verlaging BTW Tarief

Heet van de naald!

 

Op de website van de FOD Financiën is zojuist de tekst verschenen van het Koninklijk Besluit dat een verlaagd btw-tarief van 6% invoert voor de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen (op of in de nabijheid van woningen). Door het invoeren van een verlaagd btw-tarief tracht men de overgang van fossiele naar hernieuwbare en duurzame energiebronnen op fiscaal vlak te stimuleren.

 

Tevens voorziet dit Koninklijk Besluit in de langverwachte verlenging van de tijdelijke btw-verlaging van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen over het volledige grondgebied van België met een periode van één jaar. Op deze wijze tracht men rechtszekerheid te verlenen aan bouwheren die ten gevolge van deze verlenging tot 31.12.2023 van deze regeling zullen kunnen genieten.

 

Dit besluit zal in werking treden op 1 april 2022.

Zie:

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/kb-tot-vaststelling-van-de-tarieven-van-de-belasting-over-de-toegevoegde-waarde-en-tot

 

Annemiek Lewandowski.

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

03.03.2022

Smartphone als gps of muziekspeler gebruiken mag weldra enkel nog als die in een houder zit.

Als u door de politie wordt gecontroleerd terwijl u uw smartphone of een ander mobiel apparaat met een scherm gebruikt tijdens het rijden, wordt u strenger bestraft. 

De wet van 24 januari 2022 wijzigt de regelgeving inzake het verbod op het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur en treedt in werking op donderdag 3 maart 2022. 

Volgens artikel 8.4 van de wegcode mag de bestuurder vanaf nu een elektronisch apparaat met een beeldscherm niet gebruiken, vasthouden of hanteren, tenzij het apparaat in een daartoe bestemde houder in het voertuig is bevestigd.

Lees meer

Tags: Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

03.03.2022

De “mentale toestand” van een werknemer is geen vrijbrief voor het maken van fouten die aanleiding geven tot een ontslag om dringende reden .

Het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt is duidelijk : als een werknemer zijn/haar geestesstoornis inroept om bepaalde fouten te verantwoorden en af te doen als niet-toerekenbaar, moet worden aangetoond dat deze geestesstoornis aanwezig was op het moment van de feiten die worden weerhouden bij het ontslag om dringende reden. En ook : de eventuele mentale toestand van de werknemer doet geen afbreuk aan de vertrouwensbreuk die tussen partijen ontstaat.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid