Actuele info

Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

12.12.2014 - Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

Taks op de omzetting van aandelen aan toonder vernietigd door Grondwettelijk Hof;


Het Hof van Justitie verwijst naar artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de heffing van een belasting op de omzetting van effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten als de in het hoofdgeding aan de orde zijnde taks. Een dergelijke belasting kan niet worden verantwoord op grond van artikel 6 van deze richtlijn.” (arrest C-299/13).

Het Hof geeft een brede interpretatie aan deze bepaling, gezien het stelt dat ook de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam kadert in een handeling voor het bijeenbrengen van kapitaal. Het Hof van Justitie heeft de zaak nu terug verwezen naar het Grondwettelijk Hof, dat op 5 februari 2015 de wetteksten definitief vernietigde. Lees het ganse arrest. 

Bernard Mailleux