Actuele info

ConSenso nieuws

17.09.2018 - ConSenso nieuws, Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

De ondernemingsrechtbank kom er op 1 november 2018 aan!.

Voor wie zal de ondernemingsrechtbank bevoegd zijn?

1. Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent. Daaronder vallen ook de zaakvoerders, bestuurders en beoefenaars van een vrij beroep.

2. Iedere rechtspersoon. Met andere woorden  verenigingen (VZW) en stichtingen, zelfs als ze  geen economisch doel nastreven. Publieke rechtspersonen die geen goederen of diensten aanbieden op een markt zijn uitgesloten, net als de Staat en zijn gedecentraliseerde diensten.

3. Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij zij niet aan winstuitkering doet of beoogt te doen. De maatschap wordt ook een onderneming. Feitelijke verenigingen blijven buiten schot, zoals bijvoorbeeld de vakorganisaties die geen vzw zijn.

Het faillissement van de VZW, dat mogelijk is sedert de nieuwe insolventiewet, is trouwens al een bevoegdheid van de huidige rechtbank van koophandel. De vereffening van de VZW zal pas vanaf 1 november onder de nieuwe regeling vallen.

Mr. Bernard Mailleux