Actuele info

Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken

29.03.2017 - Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

Rechtbank van koophandel te Antwerpen oordeelt over afwervingsclausules van uitzendkantoren

Het is in de praktijk een veel voorkomende clausule, zo’n afwervingsclausule. Met een dergelijke clausule tracht het uitzendkantoor te verhinderen dat de werkgever een kandidaat-werknemer, door het uitzendkantoor voorgesteld, rechtstreeks in dienst neemt en alzo het uitzendkantoor ‘passeert’ en op die manier de wervings- en selectiekosten ontloopt.

In het geschil dat aanhangig was voor de rechtbank had het uitzendkantoor in kwestie op eigen initiatief een potentiele werkkracht voorgesteld aan een aannemingsbedrijf. De uitzendkracht werd echter tezelfdertijd voorgesteld door een ander uitzendkantoor, eveneens op eigen initiatief, en waarbij de optie werd aangeboden om de werknemer onmiddellijk in dienst te nemen tegen betaling van een fee.

Het aannemingsbedrijf besloot daarop om met het tweede uitzendkantoor in zee te gaan, betaalde de fee en nam de werknemer in dienst. Dat had tot gevolg dat het eerste uitzendkantoor een schadevergoeding van 20.000 EUR claimde, zich baserend op een zgn. afwervingsclausule die zat vervat onderaan de e-mail waarin de werkkracht werd voorgesteld.

 De rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen heeft deze werkwijze afgekeurd in haar vonnis dd. 07/03/2017: “Door ongevraagd kandidatenprofielen te bezorgen aan werkgevers per e-mail, nemen de interimkantoren die op die wijze te werk gaan zelf het risico dat hun inspanningen even goed niet in een contract kunnen resulteren en derhalve onvergoed blijven.”

De rechtbank stelt dat als het uitzendkantoor dit risico niet wil lopen, zij eerst een contract dienen te sluiten alvorens prestaties te verrichten. “In dat contract kan het interimkantoor dan een bepaling opnemen dat de werkgever een bepaalde vergoeding verschuldigd is in geval deze de werknemer rechtstreeks zou aanwerven. In dat geval is er immers een duidelijke opdracht gegeven door de werkgever aan het interimkantoor om prestaties te verrichten en zo o.m. om kandidaat-werknemers te rekruteren die voldoen aan het door de opdrachtgever opgegeven en gezochte profiel, welke in geval van een rechtstreekse aanwerving anders niet vergoed zou worden. Dat dergelijke contractsbepaling nogmaals herhaald wordt in iedere e-mail waarbij het interimkantoor gegevens bezorgt van kandidaten aan de opdrachtgever, is zinvol.”

Deze uitspraak legt een risico bloot dat allicht vele uitzendkantoren op de markt lopen wanneer zij ongevraagd profielen voorstellen. Het is aangewezen dat het uitzendkantoor haar werkwijze aanpast en enkel nog uitzendkrachten voorstelt indien zij in die zin werd beopdracht.

Het uitzendkantoor in kwestie heeft aangekondigd hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak. Wordt vervolgd …

Janne Poets - advocaat