Actuele info

15.03.2021

Operatie SKY – hangen er ook ontslagen in de lucht ?

Operatie SKY, de grootste actie in het kader van the war on drugs die ons land ooit kende, leidde volgens VRT News tot het oppakken van tientallen verdachten en inbeslagname van tonnen drugs.

 

Tussen die verdachten bevinden zich ook havenarbeiders waarvan geweten is dat zij met ‘aantrekkelijke’ financiële voorstellen worden benaderd door criminelen. Een tijdje terug werd er zelfs een campagne gelanceerd om havenarbeiders bewust te maken van de risico’s die - blijkbaar - bij de job horen.

 

Niet alleen riskeren zij zware celstraffen, zij riskeren ook hun job te verliezen door een ontslag om dringende reden.

 

In welke gevallen kan u als werkgever overgaan tot ontslag om dringende reden indien u lucht krijgt van criminele activiteiten van uw werknemer, al dan niet in zijn privétijd ?

 

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

12.03.2021

De toestemming van de auteursrechthebbende

De Deutsche Digitale Bibliothek is, zoals de naam als prijsgeeft, een platform waarop cultuur en kennis verzameld wordt. De website bevat links naar en thumbnails van (i.e. kleinere versies van originele afbeeldingen) de inhoud van deelnemende instellingen.

De exploitant van de Deutsche Digitale Bibliothek, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), wenste graag VG Bild-Kunst, een Duitse vereniging voor het collectief beheer van auteursrechten op het gebied van beeldende kunst, toe te voegen aan hun lijst van deelnemende instellingen.

VG Bild-Kunst was van mening dat de licentieovereenkomst met SPK een bepaling diende te bevatten waarbij SPK zich ertoe verbond om bij het gebruik van werken verstrekt door SPK doeltreffende technische maatregelen te treffen tegen framing van de thumbnails door derden. Framing betreft het verdelen van een website in frames en vervolgens binnen een van deze frames een link plaatsen naar een andere website. Deze methode bemoeilijkt het voor de gebruiker om te bepalen van elke website bepaalde informatie afkomstig is.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

01.03.2021

Over de passende beoordeling en het verlenen van omgevingsvergunningen: is de stikstofbom ook in Vlaanderen gebarsten?

 

In een recent arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor een landbouwexploitatie van 177.300 slachtkuikens en 30 runderen te Kortessem. Volgens de Raad werd bij de beoordeling onvoldoende onderzocht wat de effecten van het project op de nabijgelegen speciale beschermingszone zijn en werd de omgevingsvergunning bijgevolg vernietigd.

 

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Public - Publiek en administratief recht

24.02.2021

The story continues… De naamswijzigingsplannen van de sp.a doen opnieuw (juridisch) stof opwaaien

In september 2020 jaar kondigde sp.a voorzitter Conner Rousseau het nieuws aan dat de sp.a haar naam zou wijzigen in “Vooruit”.

Dit was niet naar de zin van het gelijknamige Gentse Kunstencentrum Vooruit, dat van mening was dat de naamsverandering van de sp.a verwarring zou kunnen veroorzaken bij het publiek. Inmiddels werd bekend dat de sp.a en het Gentse Kunstencentrum een minnelijke regeling troffen, waarbij het kunstencentrum ermee instemde om voortaan onder een nieuwe naam door het leven te gaan.

Niet enkel het Gentse Kunstencentrum heeft kritiek op de naamswijzigingsplannen van de sp.a. Ook  diverse lokale politieke partijen die de term ‘Vooruit’ in hun naam dragen, verzetten zich tegen de naamswijziging. Verschillende lokale partijen hebben al laten weten dat ze zich niet zomaar zullen neerleggen bij de naamswijziging van de sp.a, en stelden laatstgenoemde officieel in gebreke.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

23.02.2021

Brexit en de gevolgen voor uw Uniemerk

Sedert 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. De Brexit heeft uiteraard ook implicaties voor uw Uniemerk. De bescherming van een Uniemerk strekt zich sinds 1 januari 2021 nog slechts uit tot de overgebleven 27 EU landen. Wie merkenrechtelijke bescherming in het Verenigd Koninkrijk wenst, zal hiervoor een aparte nationale merkaanvraag moeten indienen. 

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT