Actuele info

24.02.2021

The story continues… De naamswijzigingsplannen van de sp.a doen opnieuw (juridisch) stof opwaaien

In september 2020 jaar kondigde sp.a voorzitter Conner Rousseau het nieuws aan dat de sp.a haar naam zou wijzigen in “Vooruit”.

Dit was niet naar de zin van het gelijknamige Gentse Kunstencentrum Vooruit, dat van mening was dat de naamsverandering van de sp.a verwarring zou kunnen veroorzaken bij het publiek. Inmiddels werd bekend dat de sp.a en het Gentse Kunstencentrum een minnelijke regeling troffen, waarbij het kunstencentrum ermee instemde om voortaan onder een nieuwe naam door het leven te gaan.

Niet enkel het Gentse Kunstencentrum heeft kritiek op de naamswijzigingsplannen van de sp.a. Ook  diverse lokale politieke partijen die de term ‘Vooruit’ in hun naam dragen, verzetten zich tegen de naamswijziging. Verschillende lokale partijen hebben al laten weten dat ze zich niet zomaar zullen neerleggen bij de naamswijziging van de sp.a, en stelden laatstgenoemde officieel in gebreke.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

23.02.2021

Brexit en de gevolgen voor uw Uniemerk

Sedert 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. De Brexit heeft uiteraard ook implicaties voor uw Uniemerk. De bescherming van een Uniemerk strekt zich sinds 1 januari 2021 nog slechts uit tot de overgebleven 27 EU landen. Wie merkenrechtelijke bescherming in het Verenigd Koninkrijk wenst, zal hiervoor een aparte nationale merkaanvraag moeten indienen. 

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

18.02.2021

Euforie van korte duur : kostenaftrek voor onroerend goed van zaakvoerder opnieuw verworpen.

[1]        

In navolging van haar arrest van 3 december 2019, heeft het Hof van Beroep te Gent zich op 12 januari 2021 opnieuw uitgesproken over de aftrek van kosten die een vennootschap draagt voor het onroerend goed dat al dan niet gedeeltelijk ter beschikking gesteld wordt van haar zaakvoerder.

 

Uit eerdere rechtspraak is reeds gebleken dat het aanrekenen van een voordeel van alle aard aan de zaakvoerder onvoldoende is om de kostenaftrek in hoofde van de vennootschap te rechtvaardigen. Ook de bezoldigingstheorie, waarbij de kosten gemaakt worden met het oog op de toekenning van een voordeel van alle aard aan haar zaakvoerder ter vergoeding van zijn activiteit binnen de vennootschap, bleek reeds onvoldoende te zijn als verantwoording voor de aftrek ervan overeenkomstig art. 49 WIB 92.

 

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

17.02.2021

AFDWINGBAARHEID VAN UW ALGEMENE VOORWAARDEN

Is een verwijzing naar de voorwaarden op bijvoorbeeld uw website voldoende of dient uw contractspartij effectief kennis te nemen van de voorwaarden?

De rechtspraak blijft verdeeld!

Na het lezen van een recent vonnis van de arrondissementsrechtbank van Antwerpen (nr. 19/34/E dd. 14/01/2020), een rechtbank die zich specifiek richt op de beslechting van bevoegdheidsgeschillen, blijkt nogmaals het belang van de afdwingbare algemene voorwaarden.

In de praktijk zien wij vaak dat algemene voorwaarden gedateerd zijn doordat er wordt verwezen naar wetgeving die niet meer bestaat of doordat de voorwaarden niet conform de nieuwe B2B-wetgeving zijn (die in december 2020 in werking is getreden). Vaak stellen wij ook vast dat de algemene voorwaarden van ondernemingen niet zijn aangepast aan courante rechtspraak van rechtbanken, of… erger nog… gekopieerd worden van concurrerende ondernemingen (en daarbij soms zelfs “vergeten” wordt de naam van de onderneming aan te passen!).

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

05.02.2021

Wie het maskertje past … draagt het vanaf nu ALTIJD

Op de wekelijkse persconferentie van Sciensano van 2 februari heeft viroloog Steven Van Gucht het nieuwe advies van de Risk Assessment Group aangekondigd. Opmerkelijk is dat de RAG adviseert om steeds een mondmasker te dragen op de werkvloer, ook al kan men de anderhalve meter-maatregel naleven.

 

De Generieke Gids, in haar derde versie, beveelt het mondmasker enkel aan als de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd. Die aanbeveling wordt nu dus versterkt door de RAG.

 

Misschien al even onverwacht was er plots, in de avond van 26 januari 2021, CAO 149 van de NAR die een specifiek kader voorziet voor het huidige coronatelewerk. Dit ‘coronatelewerk’ valt immers niet in te passen in het bestaande wettelijk kader rond telewerk. Meer daarover kan u eind van de maand vernemen in onze tweede webinar.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid