Actuele info

03.02.2021

Akkoord bij zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers.

VP+, een groepering van ondernemingen van, voor en met zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in de thuisgezondheidszorg, vond onlangs de oplossing op maat bij ConSenso advocaten. Meester Janne Poets, gespecialiseerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, assisteert de Hasseltse groepering vanaf nu bij juridische kwesties op en naast de werkvloer. Als empatisch advocaat benadert ze elke vraag met het nodige gezond verstand en zal ze steeds in eerste instantie nagaan of een minnelijke regeling tussen partijen mogelijk is.

Vanuit ConSenso onderstrepen wij het belang van dergelijke samenwerkingen die onze visie van een pragmatische aanpak enkel versterken. 

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

24.01.2021

Ook bouwpromotoren kunnen genieten van tijdelijke btw-verlaging voor afbraak en heropbouw tot en met 31 december 2022.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft men met de Programmawet van 20 december 2020 de bouwsector een extra duwtje in de rug willen geven en heeft men de tariefverlaging van 6% voor afbraak en heropbouw van onroerende goederen uitgebreid tot het volledige grondgebied. Daarnaast werd er  voorzien in een tijdelijke tariefverlaging van 6% voor de levering van woningen die afgebroken en heropgebouwd werden.

Momenteel kan men dus niet alleen in de 32 centrumsteden onroerende goederen afbreken en heropbouwen met toepassing van een verlaagd btw-tarief van 6%, maar is dit ook in de rest van België mogelijk.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming

04.01.2021

Nieuwe Corona Update wat betreft gerechtelijke uitvoeringsmogelijkheden

Bij wet van 20 december 2020 werd het moratorium, dat naar aanleiding van de eerste lockdown van kracht was, opnieuw ingevoerd en dit voor de periode vanaf 24.12.2020 tot en met 31.01.2021 waarbij een eventuele verlenging mogelijk is.

Inhoudelijk is het nieuwe moratorium quasi identiek aan het vorige.

 

Het blijft wel mogelijk om over te gaan tot aanmaning, dagvaarding, betekening van een uitvoerbare titel, bevel tot betalen, opstart van de ios-procedure, vaststellingen en dergelijke.

 

Een aantal uitvoeringsmaatregelen zijn echter conform de wet voorlopig niet toegelaten.

Wat betreft de natuurlijke personen worden de volgende maatregelen opgeschort:

-        loonoverdrachten van werknemers

-        bewarende en uitvoerende beslagen onder derden

-        omzettingen van bewarende beslagen in uitvoerende beslagen

-        uitvoerend roerend beslag

-        uitvoerend onroerend beslag op een onroerend goed dat de woonst betreft van de beslagene

-        hervatting van een procedure inzake uitvoerend roerend beslag zoals het stellen van een nieuwe verkoopdag, aanplakken, opladen en gerechtelijke openbare verkoop

-        uithuiszetting uit een adres waar de betrokkene is gedomicilieerd tenzij het pand reeds verlaten werd

Lees meer

Tags: Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Private - Betalingsmoeilijkheden

24.12.2020

Wat zijn uw opties wanneer je slachtoffer bent van een medische fout?

Stel een gezonde jonge patiënt met een gebroken vinger laat zich opereren. Hij loopt hierbij de ziekenhuisbacterie op en heeft naar aanleiding hiervan zware restschade nl. zijn arm moet geamputeerd worden. 

Stel een patiënt heeft tijdens een hartoperatie veel bloed verloren. De medische fout bestond uit het toedienen van bloed van een andere bloedgroep. De man raakte in shock en heeft hierdoor een hersenbeschadiging opgelopen. Met verschillende letsels tot gevolg: geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, beperkt libido, depressiviteit. Zijn kwaliteit van leven is ernstig en blijvend verminderd. Hij is bijna volledig arbeidsongeschikt.

Wat zijn de opties voor deze patiënten?

Lees meer

Tags: Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade