Actuele info

02.09.2015 - ConSenso nieuws

Twee nieuwe stagiairs vervoegen Consenso

Op 1 september legden Jasmine Doumen en Laura Kempeneers de eed af als advocaat-stagiair, en werden ze opgenomen op de lijst van stagiairs aan onze balie.

Mr. Jasmine Doumen zal stage vervullen bij Mr. Bernard Mailleux te Genk. Zij studeerde af als bachelor in de rechten aan de universiteit  te Hasselt en behaalde haar master aan de universiteit te Leuven. Nadien behaalde ze nog  een master na master in het vennootschapsrecht te Brussel.

Mr. Laura Kempeneers studeerde aan de universiteit  te Hasselt, waar ze zich bekwaamde in het administratief recht, dat ze zal beoefenen onder leiding van mr. Steven Van Geeteruyen te Tongeren.