Actuele info

Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

04.08.2016 - Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

Een nieuwe regeling voor handelshuur met een termijn die gelijk is aan of korter dan 1 jaar.

Vroeger werd voorzien dat pop-up verhuring niet onderworpen werd aan de bijzondere wetgeving rond de handelshuur.

Vanaf 1 september 2016 zal de pop-up verhuring eveneens buiten de wetgeving rond de handelshuur blijven, doch werd een specifieke regeling voorzien.

Zo mag de verhuring of de opeenvolgende verhuringen niet boven één jaar uitgaan.

De huur eindigt van rechtswege zonder noodzaak van een voorafgaande opzegging en een huurhernieuwing is niet mogelijk.

De huurder kan te allen tijde opzeggen mits 1 maand opzeggingstermijn, doch heeft geen recht op een uitzettingsvergoeding.

Overdracht van huur en onderverhuur is verboden.

De nieuwe eigenaar dient de geregistreerde huurovereenkomst na te leven.

Mr. Felix Ruysschaert