Actuele info

Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

05.02.2021 - Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Wie het maskertje past … draagt het vanaf nu ALTIJD

Als laatste punt in dit kort actuaoverzicht willen we verwijzen naar het KB van 05/01/2021, gepubliceerd op 21/01/2021, waarin de arbeidsgeneesheer een meer uitgebreide rol wordt toegekend voor zolang de coronacrisis nog duurt: de arbeidsgeneesheer wordt bevoegd voor de contract tracing op de werkvloer. Indien een werknemer positief test op covid-19, dient de arbeidsarts de hoogrisicocontacten op de werkvloer op te sporen, kan hij deze personen in quarantaine plaatsen en kan hij hen doorverwijzen voor een covid-19 test. De arbeidsarts zou ook zelf tests mogen afnemen.

 

Voor meer info over deze onderwerpen of over onze webinar, kan u steeds bij ons terecht.

Janne Poets