Actuele info

Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

12.09.2014 - Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Nieuwe wetgeving i.v.m. psychosociale risico’s op het werk van kracht sinds 1 september 2014

Op 1 september 2014 is de nieuwe wetgeving i.v.m. psychosociale risico’s op het werk in werking getreden. 

Daar waar er vroeger enkel sprake was van ‘geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag’ is er nu een verruiming van het toepassingsgebied door de term ‘psychosociale risico’s op het werk’ die als volgt wordt gedefinieerd : “de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden”. 

Naast de verruiming van het toepassingsgebied zijn er andere belangrijke wijzigingen zoals de rol van de verschillende actoren (vertrouwenspersoon, preventieadviseur), de mogelijkheid voor slachtoffers om een schadevergoeding te vragen aan de Arbeidsrechtbank, de verbetering en verduidelijking van de interne procedure, …

In het kader van deze wetswijzigingen dienen ondernemingen hun arbeidsreglement aan te passen en dit voor 1 maart 2015 !

Het gaat meer bepaald om de volgende regelgeving:

  • Wet 28/02/2014 tot aanvulling van de Wet 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (deze laatste wordt ook wel de ‘Welzijnswet’ genoemd);
  • Wet 28/03/2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Welzijnswet m.b.t. de gerechtelijke procedures;
  • KB 10/04/2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Janne Poets