Actuele info

Private - Strafrecht

12.10.2020 - Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Strafrecht in de onderneming (algemeen, sociaal, fiscaal, milieu), Private - Fiscaal recht & vermogensplanning, Private - Strafrecht

EPPO kleurt Europees geld witter dan wit

Voordien konden onderzoeken naar inbreuken op de financiële belangen van de Europese Unie enkel op administratief niveau worden gevoerd, zoals door OLAF (Office Européen de Lutte Antifraude) of door informatie-uitwisseling tussen lidstaten van de Europese Unie, zoals via Europol en Eurojust.

Voornamelijk in de strijd tegen BTW-carrousels en subsidiefraude beschikt de Europese Unie nu over een slagkrachtiger orgaan, aangezien EPPO strafrechtelijke onderzoeksdaden kan stellen in de lidstaten van de Europese Unie door middel van haar gedecentraliseerde structuur.

De structuur bevat een centraal niveau (met de European Chief Prosecutor en het College of Prosecutors, waar voor België Yves Van Den Berghe zetelt) en een gedecentraliseerd niveau (met de Permanent Chambers en de European Delegated Prosecutors). Hoewel het gecentraliseerd niveau in Luxemburg zetelt, zal het gedecentraliseerd niveau optreden zoals een nationaal Openbaar Ministerie door strafrechtelijk onderzoeken te voeren in de lidstaten van de Europese Unie en de dossiers behandelen voor de nationale rechtbanken overeenkomstig de nationale strafrechtelijke procedure.

Heeft u vragen over de werking van EPPO? Wij helpen u graag verder.

Laurens Evens