Actuele info

Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken

13.08.2020 - Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

Zijn uw leverings- en factuurvoorwaarden nog geldig op 1 december 2020?

Als in de overeenkomst voorwaarden zijn opgenomen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van partijen, dan zijn die onrechtmatig, verboden en nietig…

De wet heeft een zwarte lijst (onrechtmatig zonder meer) en een grijze lijst (onrechtmatig behoudens bewijs van het tegendeel).

De zonder meer verboden bedingen gaan over het recht op eenzijdige interpretatie, het doen afzien van verhaal tegen de onderneming, enzoverder…

De weerlegbare bedingen handelen over bepaalde eenzijdige wijzigingen van de prijs, beperking van rechten van de medecontractant, de redelijke opzegtermijn, bepaalde beperkingen van de aansprakelijkheid, bewijsmiddelen beperken, enzoverder…

De achterliggende boodschap is duidelijk: laat uw voorwaarden in offertes, bestelbons, facturen en uw overeenkomsten nakijken, om achteraf geen onaangename juridische verrassingen te moeten ondergaan.

De wetgever bevestigde wel dat de overeenkomst moet worden beoordeeld aan de hand van de geldende marktpraktijken.

B. Mailleux & F. Sternotte