Actuele info

Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

13.12.2014 - Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Papieren maaltijdcheque verdwijnt kortelings.

.

De papieren maaltijdcheque zal weldra verdwijnen !

In het papieren tijdperk van de alom gekende maaltijdcheque werden in België 2,5 miljoen maaltijdcheques uitgegeven. Een maaltijdcheque maakt deel uit van het loon. Maar omwille van de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen, is het één van de meest voorkomende extralegale voordelen in België.

Sinds 2011 loopt de papieren maaltijdcheque parallel met de elektronische maaltijdcheque. De werkgever kan tot op heden nog steeds kiezen om papieren dan wel elektronische maaltijdcheques aan zijn werknemers toe te kennen. Opdat er elektronische maaltijdcheques kunnen worden toegekend, dient een Collectieve Arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau of op sectoraal niveau worden afgesloten.

In de toekomst zal op aanvraag van de sociale partners enkel en alleen nog de elektronische versie van toepassing zijn. Vanaf 1 januari 2016 zullen enkel nog de elektronische maaltijdcheques bestaan en aanvaard worden in de winkels. Het jaar 2015 zal daarbij dienst doen als overgangsperiode.

Nog tot 30 september 2015 kunnen werkgevers nog papieren maaltijdcheques aan hun werknemers geven. De papieren maaltijdcheques uitgegeven in 2015 zullen geldig zijn tot en met 31 december 2015.

Uiterlijk in oktober 2015 zal elke werknemer over een elektronische maaltijdchequekaart dienen te beschikken. Deze kaart is gekoppeld aan een bankrekening waarop elke maand het bedrag van de toe te kennen maaltijdcheques van de betrokken werknemer wordt gestort.

Gebruikt u nog geen elektronische maaltijdcheques in uw onderneming ? Dan dient u in eerste instantie een Collectieve Arbeidsovereenkomst te sluiten. U kan ook opteren om met elke werknemer individueel een overeenkomst te sluiten. Enkel in dat geval zijn de maaltijdcheques vrijgesteld van bijdragen. Verder heeft u de keuze tussen verschillende erkende uitgevers van maaltijdcheques.

Janne Poets