Actuele info

Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

15.03.2021 - Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Operatie SKY – hangen er ook ontslagen in de lucht ?

Een ontslag om dringende reden veronderstelt een ernstige tekortkoming die elke verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Er is sprake van een vertrouwensbreuk waardoor de verderzetting van de arbeidsovereenkomst niet langer mogelijk is.

 

Een tekortkoming die zich afspeelt in de privésfeer kan echter niet zomaar worden aangegrepen voor een werkgever om te ontslaan om dringende reden. Er moet concreet worden nagegaan of de verderzetting van de tewerkstelling geïmpacteerd wordt door de tekortkoming uit het privéleven.

 

Zo werd eerder geoordeeld door het arbeidshof van Gent dat de werknemer die in zijn privétijd een ongeval heeft met de bedrijfswagen, terecht werd ontslagen om dringende reden als blijkt dat de werknemer dronken was.

 

Druggebruik kan ook een geldige reden voor ontslag om dringende reden zijn naargelang de aard van de functie van de werknemer en de wijze van uitvoering ervan. De werknemer die rechtstreeks in contact staat met klanten en verantwoordelijk is voor de uitbating van een winkel, kan worden ontslaan omwille van druggebruik in zijn privétijd, zo bevestigde het arbeidshof van Luik.

 

Wat operatie SKY en de havenarbeiders betreft: in zoverre kan worden aangetoond dat de havenarbeiders daadwerkelijk hun functie misbruikten om drugscriminelen te faciliteren, bestaat geen twijfel dat een ontslag om dringende reden verantwoord is.

 

Dit neemt niet weg dat de werkgever wel onderhevig blijft aan alle formaliteiten bij een ontslag om dringende reden : een tijdige betekening van het ontslag, een nauwkeurige én tijdige betekening van de weerhouden feiten en tot slot, het bewijs, ter voldoening van het recht, van de tekortkoming.

 

Janne Poets

ConSenso Advocaten