Actuele info

Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

15.12.2014 - Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

BTW plicht voor bestuurders- en managementvennootschappen TEN VROEGSTE IN 2016

De regeling komt op vraag van de Europese overheid die de afwijking om geen BTW te moeten aanrekenen niet conform achtte met de Europese regelgeving.

Wie in een BTW omgeving werkt zal er weinig financiele gevolgen van ondervinden. Anders is het voor wie in een niet BTW plichtige omgeving bestuurder, zaakvoerder of vennoot is. De BTW die zal moeten aangerekend worden belast de bestuurde vennootschap zonder dat deze een BTW-aftrekmogelijkheid heeft. De aldus bestuurde vennootschap ziet haar bestuurskost met de BTW toenemen, aan een tarief van 21%.

Een kleine troost vormt het feit dat deze niet-aftrekbare BTW een kost vormt die op het resultaat drukt, en dus de belastbare winst en de daarop verschuldigde vennootschapsbelasting vermindert, wat een recuperatie betekent van 34% (normaal tarief) van de 21% afgedragen BTW.

Bernard Mailleux