Actuele info

Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

16.11.2020 - Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

“Welcome back talks” leiden tot een boete van 35,3 miljoen euro voor Duits servicecenter van H&M

H&M kondigde aan om financiële tegemoetkomingen toe te kennen aan de betrokken werknemers. Desalniettemin werd er een boete van 35.258.707,95 EUR opgelegd, gelet op de grove schending van de rechten van de werknemers. Er werd immers onderzoek gevoerd naar het privéleven van de werknemers en er was sprake van een voortdurende registratie van hun (gevoelige) gegevens. H&M voegde echter de daad bij het woord en bood, naast haar excuses, een schadevergoeding aan aan de betrokken werknemers die minstens een maand in dienst waren sinds mei 2018, i.e. het moment waarop de GDPR in werking trad. Daarnaast werd een actieplan uitgewerkt om interne auditpraktijken te verbeteren.

De GDPR is, als Europese verordening, rechtstreeks toepasselijk op Belgische ondernemingen en dus blijft, ook in een Belgische context, waakzaamheid geboden m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens van werknemers dewelke niet noodzakelijk zijn of niet verantwoord kunnen worden binnen de arbeidsrelatie.

ConSenso staat u daar uiteraard graag in bij.