Actuele info

Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken

17.02.2021 - Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

AFDWINGBAARHEID VAN UW ALGEMENE VOORWAARDEN

 

In eerste instantie kunnen we niet genoeg benadrukken dat het belangrijk is om voorwaarden te hebben die aansluiten bij de werking van uw onderneming. Indien wij beopdracht worden tot revisie of redactie van algemene voorwaarden starten wij altijd met een (COVID-proof) bezoek aan de onderneming in kwestie. De ondernemer vertelt het verhaal van de onderneming, licht de werkwijze toe en deelt de problemen die zij in het verleden ondervonden.

 

Maar het hebben van voorwaarden alleen is niet voldoende. Ze moeten ook afdwingbaar zijn t.a.v. uw contractspartij. Uw contractspartij dient 1) kennis te nemen van de voorwaarden (of minstens daartoe in de gelegenheid zijn geweest) zodat 2) kan worden aangetoond dat men de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

Over deze 2 elementen bestaat in de rechtspraak geen eensgezindheid.

Zo oordeelde de arrondissementsrechtbank van Antwerpen recent dat de algemene voorwaarden van partij X van toepassing waren, ondanks de betwisting van partij Y. Doorslaggevend was volgens de rechtbank dat de offerte van partij X, die werd ondertekend door partij Y, verwees naar de algemene voorwaarden op de website van partij X en bovendien uitdrukkelijk vermeldde dat partij Y “expliciet kennis nam van de voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk aanvaardde”. Aldus was partij Y minstens in de mogelijkheid geweest om effectief kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Of partij Y effectief naar de website van X surfte om de voorwaarden te lezen, werd door de rechtbank niet als relevant beschouwd. Sterker nog: de rechtbank was van oordeel dat partij Y, als onderneming, de verantwoordelijkheid had om de voorwaarden te raadplegen op de website en hierover ev. terug te koppelen met X.

 

Er is echter ook veel rechtspraak die net oordeelt dat een loutere verwijzing naar de voorwaarden op de website, onvoldoende is.

Deze discussie in de rechtspraak blijft dus verder bestaan… Om het niet zover te laten komen, zijn er bepaalde technieken om de afdwingbaarheid van uw algemene voorwaarden aannemelijk te maken.

 

Wees u aldus bewust van het voorgaande en laat u adviseren over uw algemene voorwaarden en de afdwingbaarheid ervan. Enkel op die manier kan u uw risico’s inperken en verrassingen achteraf vermijden.

 

Tot slot merken we nog op dat veel ondernemingen achterop hinken doordat zij geen privacy policy en cookie-policy hebben en geen ev. gebruiksvoorwaarden op de website vermelden. De betreffende GDPR-wetgeving verplicht nochtans iedereen die persoonsgegevens verwerkt om te voorzien in dergelijke policy’s (dus bijv. ook: als u een website heeft, klantgegevens bijhoudt, etc.)

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden en over de afdwingbaarheid ervan of wilt u laten nakijken of uw privacy en cookie policy conform de meest recente wetgeving zijn, dan kunt u steeds bij Consenso advocaten terecht.

 

 

Victoria Roddi.

 

Victoria Roddi