Actuele info

Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

18.09.2014 - Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Bouwrecht en aanneming

Niet-naleven van de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: zware sancties vanaf 01.10.2014 !

Sinds 1 april dit jaar geldt de elektronische registratieplicht voor alle personen werkzaam op een tijdelijke of mobiele bouwwerf. Alle werken in onroerende staat waarvan het totale bedrag minimum 800.000 EUR bedraagt (excl. BTW), vallen onder deze registratieplicht.

D.m.v. een registratie-apparaat dat op de werven dient te worden voorzien, dient elke werknemer te worden geregistreerd aan de hand van zijn identiteits- of verblijfskaart of elk andere document dat door de RSZ wordt aanvaard. Ook registratie van op afstand en voorafgaandelijke registratie zijn mogelijk via een interface door de RSZ ter beschikking gesteld.

Dankzij deze registratie zullen de sociale inspecteurs en de instellingen van de sociale zekerheid gemakkelijker kunnen nagaan wie op welke werf werkzaam is en onder welk statuut.

Opgelet, het Sociaal Strafwetboek voorziet in sancties gaande van een administratieve geldboete, tot een strafrechtelijke geldboete en zelfs een gevangenisstraf. Deze sancties kunnen worden opgelegd vanaf 1 oktober as.

De sancties treffen de diverse actoren op de werf (werkgevers, (onder-)aannemers en bouwdirectie, werknemers en veiligheidscoördinatoren) :

-    Een persoon registreert zijn aanwezigheid op een tijdelijke of mobiele bouwplaats niet : sanctie van niveau 1;
-    Voor de werkgevers, (onder-) aannemers of bouwdirectie impliceert het niet-naleven van de regels inzake elektronische registratie een sanctie van niveau 3;
-    In geval van een inbreuk op de elektronische registratieplicht met gezondheidsschade bij werknemers of een arbeidsongeval tot gevolg : sanctie van niveau 4.

De hieronder vermelde geldboetes dienen te worden vermenigvuldigd met  6 (de opdecimes). De geldboete wordt eveneens vermenigvuldigd met het aantal bij de inbreuk betrokken personen.

Sancties niveau 1    administratieve geldboete van 10 – 100 EUR
Sancties niveau 3    administratieve geldboete van 50 – 500 EUR of strafrechtelijke geldboete van 100 – 1.000 EUR
Sancties niveau 4    administratieve geldboete van 300 – 3.000 EUR of strafrechtelijke geldboete van 600 – 6.000 EUR en/of een gevangenisstraf van 6 maanden – 3 jaar 

Zo zal een aannemer die voor het eerst een kleine overtreding begaat met vier werknemers 50 euro x 6 x 4 of 1.200,- euro boete moeten betalen. 

Toepasselijke wetgeving :

-    Welzijnswet dd. 04/08/1996
-    Sociaal Strafwetboek dd. 06/06/2010
-    Wet tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dd. 27/12/2012

Janne Poets.