Actuele info

ConSenso - opleidingen & cursussen

20.03.2019 - ConSenso - opleidingen & cursussen, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

Mrs. Bart Windey en Bart Smets over de nieuwe kapitaalloze bv in de (fiscale) praktijk.

In een eerste deel worden de concrete wijzigingen aangaande de oprichting (financieel plan), het bestuur, kapitaal, aandelenoverdracht, bestuurdersaansprakelijkheid etc. belicht. U ontvangt er antwoorden op concrete vragen wat er wijzigt, wanneer u bepaalde wijzigingen dient door te voeren en/of wanneer u zich tot de notaris dient te wenden. Ook het overgangsrecht (van de oude BVBA naar de nieuwe BV) komt uitgebreid aan bod.

In een tweede deel staan de sprekers stil bij de hoofdlijnen van het gewijzigde fiscale regime gekoppeld aan de nieuwe kapitaalloze BV. Ook hier ontvangt u concrete informatie over onder meer de gewijzigde vennootschapsbelasting (nationaliteit vs. fiscale woonplaats; nieuwe omschrijving kapitaalbegrip; …) en over de Vlaamse Codex fiscaliteit (afschaffing kapitaalbegrip, uitbreng vastgoed, wijziging gunstregimes familiale vennootschappen)

Zie https://www.ucll.be/studeren/navorming/fiscaleclubleuven/fiscaleclubleuven-voorjaar2019/fiscaleclubleuven-voorjaar2019-kapitaallozebv