Actuele info

Private - Strafrecht

20.12.2016 - Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Corporate - Strafrecht in de onderneming (algemeen, sociaal, fiscaal, milieu), Private - Strafrecht, Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

Snelheidsboete onwettig verklaard

Snelheidsboete onwettig verklaard

 

Heeft het aanvechten van de (snelheids)overtredingen kans op slagen?

De antigoon-rechtspraak, zoals vervat in art. 32 V.T.Sv. maakt het mogelijk het bewijsmateriaal uit het dossier te laten weren. Aldus kan bij verkeersovertredingen geen geldige identificatie gebeuren en moet de vrijspraak volgen.

Iedereen die met een overtreding geconfronteerd wordt, kan de boete aanvechten. De schending bestaat in het onrechtmatig bekomen van bewijs (en niet de schending van het recht op privacy).

Het bewijs zelf moet dus aangevochten worden.

 

Wat zijn de voorwaarden?

-        Er moet al een PV uitgeschreven zijn.

-        Er mag nog geen definitieve uitspraak zijn.

-        U mag de boete nog niet vrijwillig betaald hebben. In dat geval is de strafvervolging al vervallen.

-        U mag geen vrijwillige verklaringen gedaan hebben. U kan Uw identiteit erkend hebben, bijvoorbeeld bij een reactie op het PV.

-        Het PV moet tot stand gekomen zijn door een aanvraag in de databank van de DIV. Bent U staande gehouden, of zijn Uw identiteitsgegevens op een andere manier bekomen, dan kan U de boete niet aanvechten.

Voldoet U aan deze voorwaarden, dan heeft U een grote kans bij het aanvechten van de verkeersboete.

Wat kost het aanvechten van een verkeersboete?

Wanneer U rechtsbijstand heeft, kost het U niets. De verzekering zal alle kosten, ook deze van Uw advocaat en de andere gerechtskosten, vergoeden.

Mr. Britta Delbrouck