Actuele info

Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

21.08.2014 - Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Taalgebruik tussen de werkgever en werknemer blijft Nederlands, maar...

Op 14 maart 2014 trad een nieuw taaldcreet in werking. In Vlaanderen blijft Nederlands de officiële taal voor alle documenten tussen werkgever en werknemer, bestemd voor de werknemer, maar een bijkomende versie in een door alle partijen begrepen officiële taal van één van de lidstaten van de EER (Europese Economische Ruimte) is in drie gevallen mogelijk:

  • De werknemer woont op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
  • De werknemer woont in België en heeft gebruik gemaakt van zijn recht op vrij verkeer van werknemers of van de vrijheid van vestiging (volgens EU-recht);
  • De werknemer valt onder het vrij verkeer van werknemers op grond van een internationaal of supranationaal verdrag.

Opgelet, ingeval van tegenstrijdigheden tussen de teksten, primeert de Nederlandstalige tekst.

Janne Poets