Actuele info

ConSenso - opleidingen & cursussen

22.01.2021 - ConSenso - opleidingen & cursussen

WEBINAR: De Brexit. De financiële gevolgen voor uw onderneming.

Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een derde land voor fiscale doeleinden. Dit brengt heel wat veranderingen met zich mee, zowel op het vlak van directe belastingen, als op het vlak van indirecte belastingen.

Met name op vlak van de vennootschapsbelasting zullen Belgische ondernemingen zich rekenschap moeten geven van het feit dat het VK niet langer tot de EU behoort (eventueel niet langer tot de EER behoort omdat de toepassing van tal van bepalingen in ons WIB92 afhankelijk zijn van de voorwaarde dat er sprake is van een intra-Europese vennootschap).

We schetsen kort een overzicht van de fiscale gevolgen op vlak van vennootschapsbelasting als gevolg van de Brexit. Vervolgens zal collega Annemiek Lewandowski in een tweede deel ingaan op de gevolgen vanuit het oogpunt van de BTW die vanaf 1 januari 2021 spelen.

Link: http://www.linkedin.com/events/debrexitendefinanci-legevolgenv6756878367603073024/