Actuele info

Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

22.06.2015 - Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Bouwrecht en aanneming, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

Opstalrecht na 190 jaren gewijzigd.

Het is voor de eerste maal in 190 jaren dat de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, is gewijzigd door de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.

Het toepassingsgebied van de opstalwet is verbreed: het recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans grond. Dus kan het echt ook op andermands gebouw worden gevestigd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opstalrechten voor bijvoorbeeld zonnepanelen, GSM masten, en andere technische installaties  op andermans daken.

Ook zal niet alleen de eigenaar maar ook de vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder, een recht van opstal kunnen vestigen.

Bernard Mailleux