Actuele info

Private - Jeugdrecht

31.08.2014 - Private - Familiale geschillen & bemiddeling, Private - Jeugdrecht

Meerderjarige wilsonbekwamen naar één statuut.

De Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regeling inzaken onbekwaamheid en instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (BS 14 juni 2013) zorgt ervoor dat er voor alle meerderjarige wilsonbekwame personen slechts één beschermingsstatuut bestaat: het bewind.

De Vrederechter wordt in deze materie exclusief bevoegd en zal nog meer op maat van de betrokken persoon kunnen oordelen: wat de wilsonbekwame zelf nog kan, moet immers aan hemzelf toevertrouwd blijven. De nieuwe wet is van toepassing op alle nieuwe dossiers, voor de lopende dossiers zijn er maatregelen uitgewerkt.

Elke Steegen