Actuele info

Private - Jeugdrecht

31.08.2014 - Private - Familiale geschillen & bemiddeling, Private - Jeugdrecht

Nieuwe rechtbank voor familierecht en jeugdzaken.

Vanaf 1 september 2014 zal er binnen elke rechtbank van eerste aanleg een  familie en jeugdrechtbank worden opgericht.

Binnen elke rechtbank van eerste aanleg wordt een familie- en jeugdrechtbank opgericht, die samengesteld is uit:

  •     Een of meerdere familiekamers (de “familierechtbank”): deze behandelen alle burgerlijke familiale geschillen, met inbegrip van de procedures inzake hoogdringendheid, de burgerlijke jeugdzaken en het familiaal vermogensrecht.
  •     Een of meerdere jeugdkamers (de “jeugdrechtbank”): deze zijn bevoegd voor de protectionele zaken.
  •     Een of meerdere kamers voor minnelijke schikking: deze trachten de partijen te verzoenen of tot een minnelijke schikking te brengen

Er wordt per familie één “familiedossier” geopend waaronder alles samengevoegd wordt.

Met de wet van 30 juli 2013 wil de wetgever alzo een einde maken aan de verspreiding van de bevoegdheden in familiale geschillen en jeugdzaken tussen de vredegerechten, de rechtbanken van eerste aanleg, de jeugdrechtbanken en de kortgedingrechters.

Ann Evers