Actuele info

Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Erfrecht, schenkingen & familiaal vermogensrecht, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

Het erfrecht wordt nu ook deels Europees geregeld.

De plaats van het onroerend goed, is dus niet langer van belang. Indien iemand een buitenverblijf bezit in Spanje, maar in België woont, zal het Belgisch erfrecht van toepassing zijn. Opgelet, de fiscale regels blijven wel eigen aan iedere lidstaat.

Daarnaast wordt een Europese verklaring van erfrecht in het leven geroepen waarmee erfgenamen en legatarissen hun rechten in de nalatenschap kunnen aantonen.
 
De nieuwe regeling zorgt niet enkel voor een vereenvoudiging, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden binnen de successieplanning. De regel (woonplaats van de erflater, behoudens keuze voor het erfrecht van het land van de nationaliteit) laat verschillende opties open voor mensen die beperkt worden door de regels van het Belgisch erfrecht. Zo kan men bv. naar Belgisch recht zijn kinderen niet onterven. Indien dat wel gewenst is, kan men zich vestigen in een land waar de wettelijke reserve niet geldt (bijvoorbeeld Polen) om zo het Belgisch recht te omzeilen. Ook de regels over het vruchtgebruik verschillen van lidstaat tot lidstaat.

De nieuwe regels zijn duidelijk en zouden de afwikkeling van de nalatenschap moeten vereenvoudigen. Of dit in realiteit ook zo zal zijn, moet afgewacht worden.