Actuele info

ConSenso nieuws

01.12.2019

Topper gezocht!

Topper gezocht!

Net je rechtendiploma op zak, een goed gevoel voor humor, enthousiast, leergierig en klaar om de juridische wereld te veroveren? Dan ben jij misschien de volgende topper die ons team zal vervoegen.

 

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

20.11.2019

BBI mag zonder toestemming data van belastingplichtige kopiëren in het kader van haar actief zoekrecht naar belastingfraude.

In België mogen ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie tijdens een controlebezoek alle gegevens op een computer inzien en kopiëren. Hiervoor is geen toestemming vereist van de belastingplichtige. Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat van begin oktober dateert.

Voor meer info:

Stijn Tutenel (ICT / IP) | Bart Smets (Fiscaal)

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

02.10.2019

EU-Hof: vooraf ingevuld vinkje bij cookiemelding is geen expliciete toestemming

Gebruikers moeten selectievakjes bij cookiemeldingen expliciet aanvinken om cookies te accepteren. Een vooraf aangevinkt vakje bij zo'n waarschuwing staat volgens het Europees Hof van Justitie niet gelijk aan toestemming.

In de praktijk heeft de uitspraak weinig gevolgen. Expliciete toestemming voor de beoordeelde dataverzameling was al vereist volgens de AVG en eerdere privacywetten. Nu legt het Europees Hof het slechts vast in een specifiek geval, namelijk de cookiewall.

Stijn Tutenel

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

13.06.2019

Meer zekerheid voor Europese consumenten en leveranciers bij aan- of verkoop van digitale inhoud en digitale diensten

Gelet op de alsmaar toenemende digitalisering van onze maatschappij hebben het Europees Parlement en de Raad op 20 mei 2019 een nieuwe richtlijn aangenomen inzake overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Zodoende wil men de Europese consument beter beschermen, maar ook de verkoop van digitale inhoud en digitale diensten in de hele Europese Unie stimuleren.

De richtlijn is van toepassing op de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Dit omvat onder meer:

  • Gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd: bv. Muziek, onlinevideo’s, computerprogramma’s, antivirussoftware, …

  • Diensten die de consument toestaan gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan: bv. cloudopslag

  • Diensten voor het delen van gegevens: bv. YouTube, Netflix, Facebook, …

  • Duurzame gegevensdragers voor digitale inhoud: bv. E-mail, cd, USB-stick, ...

De richtlijn beschermt niet louter de consument die een prijs betaalt voor digitale diensten, maar ook de consument die bepaalde gegevens verstrekt in ruil voor dergelijke diensten, hetgeen veel voorkomend fenomeen blijkt te zijn.

De consument geniet een hogere graad van bescherming door de omkering van de bewijslast. Zo dient de consument niet langer aan te tonen dat een conformiteitsgebrek reeds bestond op het moment van levering. Het gebrek moet wel binnen een jaar vanaf levering kenbaar gemaakt worden aan de handelaar.

Bovendien beschikt de consument over specifieke rechten in geval een conformiteitsgebrek. Zo heeft de consument het recht om de geleverde  inhoud of diensten conform te laten maken, om een prijsvermindering te krijgen of om de overeenkomst te ontbinden onder bepaalde voorwaarden.

Handelaars beschikken tevens over meer rechtszekerheid, ingevolge de harmonisatie van de nationale wetgeving. De nieuwe regels zijn van toepassing op de levering van digitale inhoud of digitale diensten die gebeurt vanaf 1 januari 2022. De lidstaten dienen tegen 1 juli 2021 hun nationaal recht aan te passen aan de nieuwe richtlijn.

Meer info

Tutenel Stijn | Katrien Loyens

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

03.06.2019

Ontbijtseminarie 14 juni: Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, wat nu?

Het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht is sinds 1 mei 2019 een feit. Wat dat betekent? Een ingrijpende wijziging van de Belgische regelgeving met ook voor uw onderneming of vereniging verregaande gevolgen.

Gelukkig biedt de nieuwe wet ook tal van mogelijkheden die in uw voordeel kunnen spelen. Daarop wilt ConSenso u graag attent maken tijdens een gratis ontbijtseminarie op 14/06!

Lees meer

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, ConSenso nieuws, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

30.04.2019

Einde aan misbruik van (relatieve) machtspositie van economisch sterkere partijen

Op 21 maart 2019 keurde het parlement het wetsvoorstel goed tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft.

Kleine en middelgrote ondernemingen bevinden zich vaak in een economisch afhankelijke positie ten aanzien van grotere ondernemingen, en worden op die manier gedwongen om akkoord te gaan met onbillijke contractuele voorwaarden en andere onrechtmatige handelspraktijken (vb. niet-concurrentiebedingen, het aanrekenen van excessieve prijzen, hoge schadebedingen, …)

Dit wetsvoorstel houdt een aanzienlijke versterking in van de positie van kleine en middelgrote ondernemingen doordat het een einde tracht te maken aan het misbruik van de relatieve machtspositie van de grotere ondernemingen. Dit door invoering van een lijst van vier absoluut verboden (zwarte) bedingen, en een lijst van zeven (grijze) bedingen die behoudens bewijs van het tegendeel vermoed worden onrechtmatig te zijn.

De mededingingsautoriteit zal worden aangeduid als toezichthouder op de naleving van de wet, en kan boetes opleggen tot 10% van de omzet van de onderneming in kwestie in geval van misbruik van economische afhankelijkheid. 

Voor meer info:

Stijn Tutenel | Melanie Beerten | Katrien Loyens

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken

01.03.2019

Laurens Evens wint Limburgse pleitwedstrijd!

De sfeer in de Tongerse Assissenzaal  was op 28 februari anders dan gebruikelijk. Geen beschuldigde  in de zaal maar wel 8 finalisten die streden om de wisselbeker van de Limburgse pleitwedstrijd. Onder de kundige leiding van de jury, geleid door rechtbankvoorzitter Tony Heeren, konden de acht kandidaten, die uit diverse voorrondes van 56 kandidaten waren geselecteerd, het tegen elkaar opnemen.

Het was voor Consenso dan ook een grote eer toen een van hun jongste kantoorgenoten, Laurens Evens,  tot overwinnaar werd uitgeroepen  en bovendien de Limburgse Jonge Balie zal vertegenwoordigen in de eindstrijd van het Vlaams pleitjuweel, waar elke balie zijn beste pleiters naar toe stuurt!

Tags: ConSenso nieuws

14.02.2019

Consenso groeit!

Consenso groeit met u mee om u nog beter van dienst te zijn in de toekomst. Met  Bart Windey en zijn collega’s Sofie Gerkens, Fréderique Sternotte & Steffy Mulders verwelkomen we in totaal vier nieuwe aanwinsten in ons team. Bart is een autoriteit op het vlak van ondernemingsrecht en heeft als speerpunt de overdracht van ondernemingen (M&A) en het ruimere vennootschapsrecht.

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

19.01.2019

Nieuwe rechten en plichten in het huurrecht voor Vlaanderen.

Er is een nieuw Vlaams decreet van toepassing op de huurovereenkomsten voor woningen gesloten vanaf 1 januari 2019.

Er zijn veranderingen in de regeling rond het overlijden van de huurder, de redactie van de tekst van de overeenkomst, medehuur zoals bij huwelijk samenwoonst, echtscheiding, en de mogelijkheid van kortgeding. Ook de huurwaarborgregeling wordt gewijzigd, waarbij de maximumwaarborg wordt verhoogd naar drie maanden.

Dit nieuwe huurdecreet is van toepassing op woninghuurovereenkomsten voor woningen gelegen in Vlaanderen en  voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019.

Felix Ruysschaert

felix.ruysschaert@consenso.be


 

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

19.12.2018

Advies AG-HvJ: Beheerder van website is medeverantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens via Like-knop

De beheerder van een website die de plug-in van een derde zoals de Like-Knop van Facebook op zijn website heeft opgenomen waardoor de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld en doorgezonder, is, volgens de advocaat-generaal van het Hof van Justitie, medeverantwoordelijke voor die fase van de gegevensverwerking.

Dit betekent dat degene die (mede) verantwoordelijk is voor de verwerking kan worden aangesproken op die bewerking of dat geheel van bewerkingen waarvoor hij het doel en de middelen deelt of mede bepaalt, voor zover het de desbetreffende bewerking betreft.

Stijn Tutenel

stijn.tutenel@consenso.be

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

17.09.2018

De ondernemingsrechtbank kom er op 1 november 2018 aan!.

Op 1 november 2018 verandert de rechtbank van koophandel van naam en wordt vanaf dan "Ondernemingsrechtbank" genoemd. Er is echter veel maar aan de hand dan een naamswijziging.

Het begrip onderneming is intussen erg verbreed, en bijvoorbeeld ook de VZW en de vrije beroepen vallen onder het begrip onderneming. Wat betekent dat de ondernemingsrechtbank, nu nog de rechtbank van koophandel al  voor hun geschillen bevoegd is, en niet meer de burgerlijke rechter.

Mr. Bernard Mailleux

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

13.08.2018

Het recht van grootouders op persoonlijk contact met hun kleinkind versterkt.

Grootouders hebben het recht een persoonlijk contact te onderhouden met hun kleinkind. Dit recht wordt hen soms ontzegd wanneer zij in conflict leven met (één van) de ouders van hun kleinkind of na echtscheiding.

De wetgever heeft het recht op persoonlijk contact van grootouders met hun kleinkind versterkt door aan de wet toe te voegen dat de familierechtbank dit persoonlijk contact enkel kan weigeren als de uitoefening ervan ingaat tegen het belang van het kind.

Dit recht geldt voor kleinkinderen waarvan de afstammingsband vaststaat en voor geadopteerde kleinkinderen.

Indien het recht op persoonlijk contact miskend wordt, kan via een procedure voor de familierechtbank of door een bemiddeling met een erkend bemiddelaar in familiezaken, het contactrecht tussen kleinkinderen en grootouders hersteld worden.

Mr. Britta Delbrouck

Tags: ConSenso nieuws, Private - Familiale geschillen & bemiddeling

24.05.2018

GDPR

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de General Data Protection Regulation ("GDPR") heeft ConSenso haar privacybeleid aangepast teneinde uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

U kan ons nieuw beleid onderaan elke pagina terugvinden.

Indien u hieromtrent vragen heeft aarzel niet om contact op te nemen via privacy@consenso.be

Voor alle algemene vragen inzake GDPR, verwijzen wij u graag naar Mr. Stijn Tutenel, onze specialist ICT-recht | stijn.tutenel@consenso.be

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

03.09.2016

Nieuwe stagiair is bij ConSenso gestart.

Op 1 september 2016 legde Melanie Beerten haar eed af als advocaat. Ze behaalde haar master in de rechten aan de universiteit te Leuven; Ze zal op het kantoor te Genk Mark Bernaerts, die haar stagemeester is,  bijstaan en ook ondersteuning verlenen aan Stijn Tutenel.

Tags: ConSenso nieuws

23.06.2016

ConSenso-Advocaten neemt zijn intrek in historisch pand aan het Vrijthof in Tongeren

ConSenso-Advocaten, met vestigingen in Tongeren en Genk, neemt vanaf 24 juni 2016 zijn intrek in een geklasseerde herenwoning op de hoek van de Piepelpoel, recht tegenover de ingang van het gerechtsgebouw, te Tongeren.

Het pand deed in het verleden nog dienst als jeugdrechtbank en ontmoetingscentrum voor bejaarden, beter gekend als "de Piepel".

Felix Ruysschaert, advocaat-vennoot: "We hebben er alles aan gedaan om het pand volledig in orde te zetten voor de start van de Kroningsfeesten. Dat is gelukt dankzij de nauwe samenwerking met de Stad Tongeren, Onroerend Erfgoed en DFM-architecten."

Britta Delbrouck, ook advocaat-vennoot: "Ik ben opgetogen met de centrale ligging van het kantoor, aan het recent opgewaardeerde Vrijthof en vlak tegenover de rechtbank. Dit is praktisch voor ons maar zeker ook voor de cliënten."

De Tongerse vestiging zal 8 advocaten en 3 bedienden huisvesten.

Tags: ConSenso nieuws

17.11.2015

ConSenso Advocaten organiseert samen met HorecaCoach en LWB het SixBurnEvent.

Het SixBurnEvent is een evenement specifiek voor horeca-ondernemers waarbij enerzijds de horeca-maatregelen worden uiteengezet door mr. Linda Lemmens van ons kantoor. Anderzijds worden er door HorecaCoach tips en tricks gegeven om binnen horeca-ondernemingen creatief te denken en te organiseren.

Het event vindt aanstaande maandag 23 november plaats en een tweede maal op maandag 30 november.

Inschrijven kan via http://www.horecaconnect.be 

Linda Lemmens & Janne Poets.

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

08.11.2015

Consenso verbouwt in Genk

Om de dienstverlening naar de cliënten toe te optimaliseren, werden onze kantoren in Genk verbouwd. Naast de inrichting van een multifunctionele lounge (zie foto), werden op de onderste verdieping ook nog twee bijkomende kantoorruimten en spreekkamers ingericht. Naast de optimalisatie van onze technische ondersteuning, zal ook kortelings het kantoormeubilair in een nieuw kleedje worden gestoken..

Tags: ConSenso nieuws

29.09.2015

Consenso-advocaten en Allround Flandrien

Op 26 september 2015  heeft de Consenso wielerploeg met onder andere Steven Van Geeteruyen en Mark Bernaerts een aardig resultaat bijeengefietst op het circuit te Zolder. Een negende plaats op 47 ploegen resulteerde in een boeiende afterparty, samen met kampioen Johan Musseeuw en ons gekend logo...

Tags: ConSenso nieuws

21.06.2015

ConSenso-advocaten actief in de Orde van Advocaten

Mr. Felix Ruysschaert is als oud-stafhouder opnieuw herkozen als lid in de Raad van Orde van de balie. Hij zetelt  ook al jaren in de Algemene  Vergadering van de  Orde van Vlaamse Balies.

Mr. Victoria Roddi, lid van het bestuur van de Jonge Balie werd verkozen tot Voorzitter, en neemt vanaf 1 september haar taak op, samen met een vernieuwd bestuur.

Beide advocaten treden hiermee in de voetsporen van verschillende kantoorgenoten en stichters.

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

11.12.2014

Bernard Mailleux & Bart Smets co-auteur in Duiding, Deontologie Juridische beroepen: Advocatuur, Larcier 2014.

Larcier zal in februari een handboek uitgeven waarin de deontologie van de advocaat behandeld wordt. Het naslagwerk bespreekt de relevante wetgeving en reglementen in verband met de deontologie van de advocatuur aan de hand van rechtspraak en rechtsleer. De ConSenso advocaten behandelen het beroepsgeheim en de gerechtelijke mandaten.

Lees meer

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, ConSenso nieuws, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning, Public - Deontologie van de advocaat

16.10.2014

Rede openingsconferentie wordt gehouden door Mr. Bart Smets

Op 7 november 2014 hield Mr. Bart Smets in de Assissenzaal te Tongeren de jaarlijkse openingsconferentie bij de opening van het gerechtelijk jaar, met als titel " De fiscale procedure, stilaan de fiscale farwest?". De subtitel luidt: "Over onrechtmatig verkregen bewijs en fiscale huiszoekingen."

Tags: ConSenso nieuws

19.09.2014

Bedrijfsbezoek bij buurman Deliva

Consenso is lid van V.I.G.  de Vereniging van Industriëlen Genk. Die organiseerde een bedrijfsbezoek bij Deliva, een wereldwijd actief bedrijf in de voedingssector. Het verhaal van hoe een zelfstandige met een éénmanszaak startte en door hard labeur een professionele droom realiseerde. Zie: http://www.deliva.be

Tags: ConSenso nieuws