Actuele info

ConSenso nieuws

03.02.2021

Akkoord bij zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers.

VP+, een groepering van ondernemingen van, voor en met zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in de thuisgezondheidszorg, vond onlangs de oplossing op maat bij ConSenso advocaten. Meester Janne Poets, gespecialiseerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, assisteert de Hasseltse groepering vanaf nu bij juridische kwesties op en naast de werkvloer. Als empatisch advocaat benadert ze elke vraag met het nodige gezond verstand en zal ze steeds in eerste instantie nagaan of een minnelijke regeling tussen partijen mogelijk is.

Vanuit ConSenso onderstrepen wij het belang van dergelijke samenwerkingen die onze visie van een pragmatische aanpak enkel versterken. 

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

02.11.2020

Consenso en corona.

Beste cliënt,

 

Samen met u hebben wij kennis genomen van de nieuwe maatregelen die door de regering werden opgelegd om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Hoewel de gezondheid van u en uw medewerkers steeds voorop staat, begrijpen wij uiteraard dat de maatregelen gepaard gaan met zware economische gevolgen.

 

ConSenso wenst deze moeilijke periode dan ook samen met u te trotseren en u als gids te begeleiden door de maatregelen waarop u als ondernemer recht kan hebben, want ook die maatregelen zijn er!

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

06.10.2020

De oprichtersaansprakelijkheid als bijzondere vorm van bestuurdersaansprakelijkheid.

Mr. Bart Windey en Mr. Michiel Valkeners van onze corporate afdeling lichten in het meeste recente tijdschrift 'Limburgs rechtsleven', editie 03/2020, de oprichtersaansprakelijkheid als bijzondere vorm van bestuurdersaansprakelijkheid toe.

 

Zulks naar aanleiding van een aantal interessante vonnissen en arresten in deze materie en in het licht van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

 http://www.jurisquare.be/documents/journal/lire/cover_large.jpg

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

01.10.2020

Merkenconflict tussen het Gentse Kunstencentrum ‘Vooruit’ en de nieuwe naamkeuze van de sp.a

Op 9 september 2020 kondigde spa. voorzitter Conner Rousseau het nieuws aan dat de sp.a voortaan “Vooruit” zal heten. Dit was uiteraard niet naar de zin van het gelijknamige Gentse Kunstencentrum Vooruit, dat van mening is dat de naamsverandering van de sp.a verwarring kan veroorzaken bij het publiek.

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

01.10.2020

€ 82 miljoen boete voor vier sigarettenfabrikanten die concurrentie vervalsten

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt heeft vier grote sigarettenfabrikanten, waaronder de Belgische BV Philip Morris Benelux, een boete opgelegd van meer dan € 82 miljoen wegens vervalsing van de concurrentie tussen juli 2008 en juli 2011. Er werd onderling informatie uitgewisseld over toekomstige prijzen van hun producten. Dit kwalificeert als een verboden oneerlijke handelspraktijk.

 

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

18.03.2020

ConSenso in Covid 19 tijden.

Bij ConSenso blijven wij u tijdens de Covid 19 pandemie  met raad en daad bijstaan.

De gezondheid van ons cliënteel én onze medewerkers staat echter steeds centraal. Om die reden hebben wij dan ook conform de opgelegde regels  gepaste maatregelen genomen, en daarnaast het verlies aan beschikbaarheid tot een absoluut minimum  herleid:

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

01.12.2019

Topper gezocht!

Topper gezocht!

Net je rechtendiploma op zak, een goed gevoel voor humor, enthousiast, leergierig en klaar om de juridische wereld te veroveren? Dan ben jij misschien de volgende topper die ons team zal vervoegen.

 

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

20.11.2019

BBI mag zonder toestemming data van belastingplichtige kopiëren in het kader van haar actief zoekrecht naar belastingfraude.

In België mogen ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie tijdens een controlebezoek alle gegevens op een computer inzien en kopiëren. Hiervoor is geen toestemming vereist van de belastingplichtige. Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat van begin oktober dateert.

Voor meer info:

Stijn Tutenel (ICT / IP) | Bart Smets (Fiscaal)

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

02.10.2019

EU-Hof: vooraf ingevuld vinkje bij cookiemelding is geen expliciete toestemming

Gebruikers moeten selectievakjes bij cookiemeldingen expliciet aanvinken om cookies te accepteren. Een vooraf aangevinkt vakje bij zo'n waarschuwing staat volgens het Europees Hof van Justitie niet gelijk aan toestemming.

In de praktijk heeft de uitspraak weinig gevolgen. Expliciete toestemming voor de beoordeelde dataverzameling was al vereist volgens de AVG en eerdere privacywetten. Nu legt het Europees Hof het slechts vast in een specifiek geval, namelijk de cookiewall.

Stijn Tutenel

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

13.06.2019

Meer zekerheid voor Europese consumenten en leveranciers bij aan- of verkoop van digitale inhoud en digitale diensten

Gelet op de alsmaar toenemende digitalisering van onze maatschappij hebben het Europees Parlement en de Raad op 20 mei 2019 een nieuwe richtlijn aangenomen inzake overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Zodoende wil men de Europese consument beter beschermen, maar ook de verkoop van digitale inhoud en digitale diensten in de hele Europese Unie stimuleren.

De richtlijn is van toepassing op de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Dit omvat onder meer:

  • Gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd: bv. Muziek, onlinevideo’s, computerprogramma’s, antivirussoftware, …

  • Diensten die de consument toestaan gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan: bv. cloudopslag

  • Diensten voor het delen van gegevens: bv. YouTube, Netflix, Facebook, …

  • Duurzame gegevensdragers voor digitale inhoud: bv. E-mail, cd, USB-stick, ...

De richtlijn beschermt niet louter de consument die een prijs betaalt voor digitale diensten, maar ook de consument die bepaalde gegevens verstrekt in ruil voor dergelijke diensten, hetgeen veel voorkomend fenomeen blijkt te zijn.

De consument geniet een hogere graad van bescherming door de omkering van de bewijslast. Zo dient de consument niet langer aan te tonen dat een conformiteitsgebrek reeds bestond op het moment van levering. Het gebrek moet wel binnen een jaar vanaf levering kenbaar gemaakt worden aan de handelaar.

Bovendien beschikt de consument over specifieke rechten in geval een conformiteitsgebrek. Zo heeft de consument het recht om de geleverde  inhoud of diensten conform te laten maken, om een prijsvermindering te krijgen of om de overeenkomst te ontbinden onder bepaalde voorwaarden.

Handelaars beschikken tevens over meer rechtszekerheid, ingevolge de harmonisatie van de nationale wetgeving. De nieuwe regels zijn van toepassing op de levering van digitale inhoud of digitale diensten die gebeurt vanaf 1 januari 2022. De lidstaten dienen tegen 1 juli 2021 hun nationaal recht aan te passen aan de nieuwe richtlijn.

Meer info

Tutenel Stijn | Katrien Loyens

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT

30.04.2019

Einde aan misbruik van (relatieve) machtspositie van economisch sterkere partijen

Op 21 maart 2019 keurde het parlement het wetsvoorstel goed tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft.

Kleine en middelgrote ondernemingen bevinden zich vaak in een economisch afhankelijke positie ten aanzien van grotere ondernemingen, en worden op die manier gedwongen om akkoord te gaan met onbillijke contractuele voorwaarden en andere onrechtmatige handelspraktijken (vb. niet-concurrentiebedingen, het aanrekenen van excessieve prijzen, hoge schadebedingen, …)

Dit wetsvoorstel houdt een aanzienlijke versterking in van de positie van kleine en middelgrote ondernemingen doordat het een einde tracht te maken aan het misbruik van de relatieve machtspositie van de grotere ondernemingen. Dit door invoering van een lijst van vier absoluut verboden (zwarte) bedingen, en een lijst van zeven (grijze) bedingen die behoudens bewijs van het tegendeel vermoed worden onrechtmatig te zijn.

De mededingingsautoriteit zal worden aangeduid als toezichthouder op de naleving van de wet, en kan boetes opleggen tot 10% van de omzet van de onderneming in kwestie in geval van misbruik van economische afhankelijkheid. 

Voor meer info:

Stijn Tutenel | Melanie Beerten | Katrien Loyens

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken

01.03.2019

Laurens Evens wint Limburgse pleitwedstrijd!

De sfeer in de Tongerse Assissenzaal  was op 28 februari anders dan gebruikelijk. Geen beschuldigde  in de zaal maar wel 8 finalisten die streden om de wisselbeker van de Limburgse pleitwedstrijd. Onder de kundige leiding van de jury, geleid door rechtbankvoorzitter Tony Heeren, konden de acht kandidaten, die uit diverse voorrondes van 56 kandidaten waren geselecteerd, het tegen elkaar opnemen.

Het was voor Consenso dan ook een grote eer toen een van hun jongste kantoorgenoten, Laurens Evens,  tot overwinnaar werd uitgeroepen  en bovendien de Limburgse Jonge Balie zal vertegenwoordigen in de eindstrijd van het Vlaams pleitjuweel, waar elke balie zijn beste pleiters naar toe stuurt!

Tags: ConSenso nieuws

03.09.2016

Nieuwe stagiair is bij ConSenso gestart.

Op 1 september 2016 legde Melanie Beerten haar eed af als advocaat. Ze behaalde haar master in de rechten aan de universiteit te Leuven; Ze zal op het kantoor te Genk Mark Bernaerts, die haar stagemeester is,  bijstaan en ook ondersteuning verlenen aan Stijn Tutenel.

Tags: ConSenso nieuws

23.06.2016

ConSenso-Advocaten neemt zijn intrek in historisch pand aan het Vrijthof in Tongeren

ConSenso-Advocaten, met vestigingen in Tongeren en Genk, neemt vanaf 24 juni 2016 zijn intrek in een geklasseerde herenwoning op de hoek van de Piepelpoel, recht tegenover de ingang van het gerechtsgebouw, te Tongeren.

Het pand deed in het verleden nog dienst als jeugdrechtbank en ontmoetingscentrum voor bejaarden, beter gekend als "de Piepel".

Felix Ruysschaert, advocaat-vennoot: "We hebben er alles aan gedaan om het pand volledig in orde te zetten voor de start van de Kroningsfeesten. Dat is gelukt dankzij de nauwe samenwerking met de Stad Tongeren, Onroerend Erfgoed en DFM-architecten."

Britta Delbrouck, ook advocaat-vennoot: "Ik ben opgetogen met de centrale ligging van het kantoor, aan het recent opgewaardeerde Vrijthof en vlak tegenover de rechtbank. Dit is praktisch voor ons maar zeker ook voor de cliënten."

De Tongerse vestiging zal 8 advocaten en 3 bedienden huisvesten.

Tags: ConSenso nieuws

17.11.2015

ConSenso Advocaten organiseert samen met HorecaCoach en LWB het SixBurnEvent.

Het SixBurnEvent is een evenement specifiek voor horeca-ondernemers waarbij enerzijds de horeca-maatregelen worden uiteengezet door mr. Linda Lemmens van ons kantoor. Anderzijds worden er door HorecaCoach tips en tricks gegeven om binnen horeca-ondernemingen creatief te denken en te organiseren.

Het event vindt aanstaande maandag 23 november plaats en een tweede maal op maandag 30 november.

Inschrijven kan via http://www.horecaconnect.be 

Linda Lemmens & Janne Poets.

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

29.09.2015

Consenso-advocaten en Allround Flandrien

Op 26 september 2015  heeft de Consenso wielerploeg met onder andere Steven Van Geeteruyen en Mark Bernaerts een aardig resultaat bijeengefietst op het circuit te Zolder. Een negende plaats op 47 ploegen resulteerde in een boeiende afterparty, samen met kampioen Johan Musseeuw en ons gekend logo...

Tags: ConSenso nieuws

21.06.2015

ConSenso-advocaten actief in de Orde van Advocaten

Mr. Felix Ruysschaert is als oud-stafhouder opnieuw herkozen als lid in de Raad van Orde van de balie. Hij zetelt  ook al jaren in de Algemene  Vergadering van de  Orde van Vlaamse Balies.

Mr. Victoria Roddi, lid van het bestuur van de Jonge Balie werd verkozen tot Voorzitter, en neemt vanaf 1 september haar taak op, samen met een vernieuwd bestuur.

Beide advocaten treden hiermee in de voetsporen van verschillende kantoorgenoten en stichters.

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

11.12.2014

Bernard Mailleux & Bart Smets co-auteur in Duiding, Deontologie Juridische beroepen: Advocatuur, Larcier 2014.

Larcier zal in februari een handboek uitgeven waarin de deontologie van de advocaat behandeld wordt. Het naslagwerk bespreekt de relevante wetgeving en reglementen in verband met de deontologie van de advocatuur aan de hand van rechtspraak en rechtsleer. De ConSenso advocaten behandelen het beroepsgeheim en de gerechtelijke mandaten.

Lees meer

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, ConSenso nieuws, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning, Public - Deontologie van de advocaat

16.10.2014

Rede openingsconferentie wordt gehouden door Mr. Bart Smets

Op 7 november 2014 hield Mr. Bart Smets in de Assissenzaal te Tongeren de jaarlijkse openingsconferentie bij de opening van het gerechtelijk jaar, met als titel " De fiscale procedure, stilaan de fiscale farwest?". De subtitel luidt: "Over onrechtmatig verkregen bewijs en fiscale huiszoekingen."

Tags: ConSenso nieuws

19.09.2014

Bedrijfsbezoek bij buurman Deliva

Consenso is lid van V.I.G.  de Vereniging van Industriëlen Genk. Die organiseerde een bedrijfsbezoek bij Deliva, een wereldwijd actief bedrijf in de voedingssector. Het verhaal van hoe een zelfstandige met een éénmanszaak startte en door hard labeur een professionele droom realiseerde. Zie: http://www.deliva.be

Tags: ConSenso nieuws