Actuele info

Private - Betalingsmoeilijkheden

04.01.2021

Nieuwe Corona Update wat betreft gerechtelijke uitvoeringsmogelijkheden

Bij wet van 20 december 2020 werd het moratorium, dat naar aanleiding van de eerste lockdown van kracht was, opnieuw ingevoerd en dit voor de periode vanaf 24.12.2020 tot en met 31.01.2021 waarbij een eventuele verlenging mogelijk is.

Inhoudelijk is het nieuwe moratorium quasi identiek aan het vorige.

 

Het blijft wel mogelijk om over te gaan tot aanmaning, dagvaarding, betekening van een uitvoerbare titel, bevel tot betalen, opstart van de ios-procedure, vaststellingen en dergelijke.

 

Een aantal uitvoeringsmaatregelen zijn echter conform de wet voorlopig niet toegelaten.

Wat betreft de natuurlijke personen worden de volgende maatregelen opgeschort:

-        loonoverdrachten van werknemers

-        bewarende en uitvoerende beslagen onder derden

-        omzettingen van bewarende beslagen in uitvoerende beslagen

-        uitvoerend roerend beslag

-        uitvoerend onroerend beslag op een onroerend goed dat de woonst betreft van de beslagene

-        hervatting van een procedure inzake uitvoerend roerend beslag zoals het stellen van een nieuwe verkoopdag, aanplakken, opladen en gerechtelijke openbare verkoop

-        uithuiszetting uit een adres waar de betrokkene is gedomicilieerd tenzij het pand reeds verlaten werd

Lees meer

Tags: Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Private - Betalingsmoeilijkheden