Wettelijke informatie

De maatschap ConSenso bestaat uit advocaten die in eigen naam of via hun vennootschap (naam advocaat met *) in België zijn ingeschreven, en meer bepaald aan de Balie Limburgn. Al de advocaten zijn binnen ConSenso contractueel verbonden en voldoen aan de regelgeving van de Orde van Vlaamse Balies, en de bijzondere goedkeuringen gegeven door de Raad van Orde van de plaatselijke balie.
U vindt op deze website alle betrokken advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3700 Tongeren, Piepelpoel 13. De andere vestiging is gevestigd te 3600 Genk, Henri Fordlaan 47.

Het ondernemingsnummer van de maatschap is 0828.676.245

De advocaten kunnen  per email bereikt worden zoals op elke fiche aangegeven is volgens het principe van voornaam.naam@consenso.be; 

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies, polis LXX034899 bij de nv Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, te 1210 Brussel, en in tweede rang, polis 99.551.935  bij de nv AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel.De leden van de maatschap zijn sedert 1 februari 2015 verzekerd voor een bedrag van 3.750.000,- euro.(voordien tot 1.250.000,- euro)  Hun aansprakelijkheid is tot deze bedragen beperkt. Hogere dekkingen zijn mogelijk en dienen vooraf aan de samenwerking te worden bedongen en schriftelijk overeengekomen.

Als advocaat ingeschreven aan de Balie Limburg zijn de advocaten van ConSenso  onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de Limburgse balie die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balielimburg.be

Het kantoor biedt zijn diensten als advocaat aan, met de voorkeurmateries zoals aangegeven op de informatiefiches van de diverse advocaten. De overeenkomst die u met onze advocaten aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Tongeren  bevoegd.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Bernard Mailleux bereiken:
via post op het adres: Henri Fordlaan 47 te 3600 Genk
via fax op het nummer: 089.41.37.97
via e-mail op het adres: bernard.mailleux@consenso.be
of via telefoon op het nummer: 089.322910